Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii: nowe zastosowania. Cz. 2

Piotr Król, Andrzej Franek, Lidia Wiercigroch, Beata Porębska, Ewa Franek, Patrycja Dolibog, Paweł Dolibog, Wiesław Zinka, Tomasz Król

Piotr Król, Andrzej Franek, Lidia Wiercigroch, Beata Porębska, Ewa Franek, Patrycja Dolibog, Paweł Dolibog, Wiesław Zinka, Tomasz Król – The current state of knowledge about focused and radial shockwave in orthopedics and physiotherapy: the new applications. Part 2. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 191-200

Streszczenie
W poprzednim numerze Fizjoterapii Polskiej ukazał się artykuł, w którym uzupełniono o najnowsze wyniki badań analizę przeprowadzoną i opublikowaną 3 lata wcześniej, dotyczącą wpływu zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej na leczenie stawów rzekomych, zwapnień okołobarkowych, ostróg piętowych, zapaleń powięzi podeszwy stopy, zapaleń ścięgien oraz przyczepów mięśniowych itp. W związku z tym, że zakres stosowania fal uderzeniowych w ortopedii i fizjoterapii stale się oszerza, w prezentowanej pracy przeglądowej autorzy analizują wpływ tego bodźca na leczenie choroby Peyroniego, martwicy głowy kości udowej, ubytków tkanek miękkich i innych jednostek chorobowych. Celem publikacji jest uzupełnienie przeprowadzonych w dwóch poprzednich pracach przeglądowych analiz o nowe przypadki, nie opisane wcześniej i tym samym uzupełnienie listy wskazań do terapii falą uderzeniową. Za wyjątkiem pojedynczych pozycji, autorzy starają się przede wszystkim przybliżyć czytelnikom te prace, w których fale uderzeniowe wykorzystano w leczeniu zmian, z którymi pacjenci często zgłaszają się do leczenia, a zmiany te stanowią najczęściej wymieniane wskazania do terapii tym rodzajem bodźca.
Słowa kluczowe
zogniskowana fala uderzeniowa, radialna fala uderzeniowa, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim