Asymetryczna koncepcja korekcji skolioz według Ryszarda Harężlaka BSOGKK

Ryszard Harężlak, Paweł Kowalski, Jan Ślężyński

Ryszard Harężlak, Paweł Kowalski, Jan Ślężyński – A concept of asymmetric exercises for the correction of scoliosis by Ryszard Harężlak. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 401-409

Streszczenie
Wstęp. Racjonalny proces korekcyjny w przypadku skolioz powinien odznaczać się szczegółową analizą każdego przypadku oraz indywidualnym doborem pozycji wyjściowych, korekcyjnych, hiperkorekcyjnych i izolowanych, umożliwiających oddziaływanie w trzech płaszczyznach. Wszystkie te warunki spełnia koncepcja ćwiczeń asymetrycznych w korygowaniu skolioz, której istotnym uzupełnieniem jest asymetryczna elongacja. Celem pracy było upowszechnienie wieloletnich doświadczeń w korygowaniu skolioz ćwiczeniami asymetrycznymi wzbogaconymi o asymetryczną elongację. Materiał i metody. Nowy unikalny układ ćwiczeń asymetrycznej elongacji, w połączeniu z koncepcją ćwiczeń asymetrycznych, pozwala na skuteczne oddziaływanie w przypadkach zaawansowanych skolioz. Podstawą analizy i wnioskowania są wieloletnie obserwacje dzieci (w wieku 7-18 lat) uczestniczących w zajęciach korekcyjnych w BSOGKK (Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej).Wyniki. O skuteczności systemu ćwiczeń asymetrycznych, uzupełnionych o asymetryczną elongację, świadczą uzyskane w ostatnich latach poprawy i stabilizacje skolioz w przedziale 30°-60° wg Cobba, np.: Marta lat 13 z 40° po roku 25°, Laura lat 14 z 50° i 60° po pół roku 45° i 50°.Wnioski. Kliniczne i radiologiczne badania potwierdzają skuteczność ćwiczeń asymetrycznych uzupełnionych o asymetryczną elongację w korygowaniu skolioz. Należy zatem sprawdzony w praktyce system rozpowszechnić poprzez profesjonalne kształcenie nauczycieli i fizjoterapeutów.
Słowa kluczowe
skolioza, ćwiczenia asymetryczne, asymetryczna elongacja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim