Charakterystyka pacjentów usprawnianych w zakresie rehabilitacji neurologicznej / The characteristics of patients undergoing neurological rehabilitation

Karol Wojciechowski, Marek Kiljański, Krzysztof Mirecki, Jan Szczegielniak

FP 2015;15(3);78-89

Streszczenie
Celem pracy jest próba dokonania analizy profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej.
Materiał badawczy stanowiły dane sprawozdane przez dziewięć oddziałów rehabilitacji neurologicznej posiadających zawarte umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Analiza materiału badawczego dokonanego pod względem wieku pacjentów usprawnianych w oddziale rehabilitacji neurologicznej wykazała, iż najczęściej usprawniano pacjentów w wieku 56-75 lat i stanowili oni 59,74% ogółu.
W toku badania stwierdzono, iż najczęściej sprawozdawane były rozpoznania „kurczowe porażenie połowicze” (40,58% ogółu) oraz „porażenie połowicze, nie określone” (21,19% ogółu).

Słowa kluczowe:
rehabilitacja neurologiczna, rozpoznania główne


Abstract
The present paper is an attempt to characterize the profile of a patient referred for neurological rehabilitation.
The research material included data collected from nine units of intramural neurological rehabilitation which had signed contracts with the Lodz Voivodeship Department of the National Health Fund.
The analysis of research material with respect to the age of patients undergoing neurological rehabilitation has shown that the most commonly rehabilitated patients were those aged between 56-75 which constitutes 59.74% of all patients.
The research has shown that the most commonly reported diagnosis was “spastic hemiplegia” (40.58% of all patients) and “hemiplegia, unspecified” (21.19% of all patients).

Key words:
neurological rehabilitation, main diagnoses

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version