Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego – analiza stanu wiedzy fizjoterapeutów i pielęgniarek

Damian Durlak

Damian Durlak – Risk factors and prevention of tumors of the central nervous system – analysis of the state of knowledge of physiotherapists and nurses. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 44-59

Streszczenie
Wprowadzenie. Rosnąca liczba pacjentów cierpiących na nowotwory złośliwe sprawia, że onkologia staje się jednym z poważniejszych problemów współczesnej medycyny. Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy medyczni są w stanie zapewnić pacjentom najwyższej jakości opiekę medyczną i pozwolić im szybciej powrócić do zdrowia.
Cel. Badanie miało na celu wskazanie występowania korelacji pomiędzy wykształceniem i stażem pracy pielęgniarek i fizjoterapeutów a ich poziomem wiedzy na temat chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Materiały i metody. W badaniu wykorzystano autorski formularz ankiety, zawierającej pytania o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach organizmu, czynnikach wpływających na rozwój i przebieg chorób nowotworowych OUN, typowych objawach i wykorzystywanych badaniach diagnostycznych, a także cechach respondentów. Ankieta została przeprowadzona na grupie 125 pracownikach medycznych pracujących w szpitalu wojewódzkim i szpitalu specjalistycznym w Radomiu.
Wyniki. Badanie wykazało istotną statystycznie korelację pomiędzy wykształceniem i stażem pracy a stanem wiedzy pracowników medycznych.
Wnioski. Ciągłe podnoszenie wiedzy i zdobywanie doświadczenia zawodowego są istotne dla zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej pacjentom onkologicznym. Zasadne jest promowanie podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i fizjoterapeutów w celu odświeżenia lub uzupełnienia wiedzy.

Słowa kluczowe:
stan wiedzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, choroby nowotworowe

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim