„Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny

Katarzyna Wierdak,  Marek Kiljański

K. Wierdak,  M. Kiljański. “Long march” to a bill defining the profession of physiotherapist as an individual occupation. FP 2015;15(4);108-115

Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie historii prac nad Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, etapów pracy nad nią i jej uchwalenie. Od 1998 roku i pierwszych prób regulacji standardów zawodu fizjoterapeuty, poprzez rok 2004, kiedy znalazł się on jako pozycja 223903 na liście zawodów i specjalności, po najważniejsze wydarzenie – podpisanie 26 października 2015 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Dla przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, praca nad skutecznym jej procedowaniem to godziny spędzone z ekspertami różnych branż; długa walka na argumenty z lobby lekarskim i Naczelną Rada Lekarską przeciwnym sfinalizowaniu procedury legislacyjnej; spotkania w Ministerstwie Zdrowia i Polityki Społecznej; rozmowy z parlamentarzystami kolejnych kadencji; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; konsultacje oraz nagłaśnianie problemu w mediach. I ostatni etap, czyli mobilizacja środowiska fizjoterapeutów, której efektem było zakończone sukcesem głosowanie w Sejmie i w Senacie nad złożonym przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Metoda. Kwerenda poświęconych fizjoterapii i ochronie zdrowia oraz Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty zapisów obrad parlamentarnych, programów i artykułów w mediach oraz publikacji w periodykach branżowych.
Wnioski. Dzięki konsekwentnemu i zdecydowanemu stanowisku Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, po ponad 20 latach od wskazania potrzeby, prawnie usankcjonowano przepisy określające zawód fizjoterapeuty jako autonomiczny zawód medyczny. Określono standardy kształcenia, zakres działań samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej uniemożliwiając jednocześnie wykonywanie tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dla dobra i bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Słowa kluczowe
zawód fizjoterapeuty

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim