Efekty usprawniania pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

Teresa Pop, Krzysztof Kołodziej, Maria Pabis, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar

Teresa Pop, Krzysztof Kołodziej, Maria Pabis, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar – Rehabilitation results in patients after operation of discopathy in lumbo-sacral section. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 280-284

Streszczenie
Wstęp. Z danych w piśmiennictwie i naszych obserwacji wynika, że 2% chorych z zespołem bólowym kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego. Praca przedstawia algorytm rehabilitacji pacjentów po zabiegu operacyjnym usunięcia jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiał i metody. Badano 20 chorych, którzy w okresie od listopada 2000 r. do marca 2001 r. byli operowani w oddziale neurochirurgii oraz rehabilitowani w Pracowni Fizjoterapii Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Do oceny bólu zastosowano pięciopunktową skalę Likerta. Badanie przeprowadzono trzykrotnie: przed i po zabiegu operacyjnym oraz po trzytygodniowym okresie rehabilitacji. Wyniki i wnioski. Zaproponowano algorytm postępowania w okresie pooperacyjnym, w którym uwzględniono kompleksowe usprawnianie, w tym fizjoterapię, psychoterapię, farmakoterapię, poradnictwo zawodowe, naukę ergonomii pracy i wypoczynku.

Słowa kluczowe:
dyskopatia, zespół bólowy kręgosłupa, jądro miażdżyste, skala Likerta

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim