Fizjoterapia po operacjach chrząstki stawu kolanowego

Andrzej Czamara

Andrzej Czamara – Physiotherapy following surgical repair of knee cartilage. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 401-411

Streszczenie

Autor przedstawił czteroetapowy program fizjoterapii po wybranych operacjach uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego. Został on dostosowany do dynamiki gojenia się tkanek oraz ich przebudowy. W pierwszym etapie zróżnicowano czas odciążenia w składowej pionowej operowanych kończyn dolnych w zależności od stopnia, miejsca uszkodzenia oraz techniki operacyjnej, a także celu i osobniczych cech pacjenta. Dodatkowo stosowano zabiegi fizykoterapii i ruchy bierne stawu kolanowego w odciążeniu na szynach CPM. Wykonywano ćwiczenia izometryczne, kokontrakcji. Uczono chodu w odciążeniu kończyny operowanej z kulami. W drugim etapie usprawniania poza rutynowymi metodami, wprowadzono stopniowe odciążenia w składowej pionowej kończyn stosując obiektywne narzędzia kontroli przez zastosowanie platform tensometrycznych. W trzecim etapie zastosowano standardowe metody usprawniania. Dodatkowo wprowadzono monitorowania progresywnych obciążeń, których celem było przywrócenie funkcji kończyn, tj. chód po prostej i przy zmiennym kącie nachylenia oraz podstawowych cechu motorycznych. Czwarty etap został przeznaczony dla osób, których celem leczenia jest powrót do sportu lub innej pracy zawodowej wymagającej wysokiego poziomu aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe:
chrząstka stawu kolanowego, obrażenia chrząstki stawu kolanowego, program fizjoterapii, program usprawniania
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim