Masaż w okresie ciąży – wskazania, przeciwwskazania, ogólne zasady wykonywania zabiegu / Massage during pregnancy – indications, contraindications, general principles for performing the treatment

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz, Grzegorz Ludwikowski

FP 2017; 17(1); 88-94

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie ogólnych zasad oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu masażu dla kobiet w trakcie ciąży.
Podstawowe założenia. Ciąża, jako okres wielkich zmian w organizmie i wyglądzie ciała kobiety często skutkuje wieloma różnorakimi dolegliwościami oraz stanowi swego rodzaju problem terapeutyczny. Najczęściej obserwowanymi są objawy bólowe i napięciowe ze strony układu mięśniowo-kostnego. Zabieg masażu relaksacyjnego, wykonywany regularnie w trakcie ciąży, jest w stanie zapobiec powstaniu tych dolegliwości lub ulżyć już obecnym. Niestety wykonywany jest niezwykle rzadko, z powodu wielu obaw o bezpieczeństwo tego rodzaju zabiegu, a także z tego względu, iż nie każdy gabinet masażu jest przygotowany na przyjęcie i pomoc kobiecie ciężarnej. Aby masaż prenatalny był bezpieczną formą terapii, musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanego masażystę w specjalistyczny sposób, tak aby kobieta mogła poczuć się rozluźniona, odprężona i nie musiała obawiać się o zdrowie swoje i nienarodzonego dziecka. Wyjątkowo istotne jest także aby terapeuta wykluczył przed zabiegiem istnienie wszelkich przeciwwskazań, przestrzegał zasad wykonywania zabiegu oraz dbał o dobre samopoczucie ciężarnej.

Słowa kluczowe:
kobieta, ciąża, masaż, fizjoterapia


Abstract

Aim. The aim of this study was to present the general principles of massage therapy during pregnancy, as well as indications and contraindications for performing the treatment.
Basic assumptions. Pregnancy, as a_period of the great change in woman’s body, results in a_number of different ailments and because of that, can be determined as a_therapeutic problem. The most common symptoms are pain and tension from musculo-skeletal system. The relaxing massage treatment, performed regularly during pregnancy is able to prevent or alleviate already present symptoms. Unfortunately, it is performed very rarely, due to many apprehensions about the safety of that treatment and because of the fact that not every massage parlour or beauty salon is ready to provide help for pregnant women. Prenatal massage, in order to be safe for pregnant woman, must be always performed in a_special way, so that women could feel at ease, relaxed and won’t have to worry about their health and of their unborn child. It is extremely important, for the massage specialist, to rule out any contraindications before the treatment, to respect the rules of performing it and care about the well-being of the pregnant.

Key words:
women, pregnancy, massage, physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version