Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS

Agnieszka Książek-Czekaj, Marek Wiecheć, Grzegorz Śliwiński, Zbigniew Śliwiński

A. Książek-Czekaj, M. Wiecheć, G. Śliwiński, Z. Śliwiński – Monitoring the results of scoliosis improvement using the DIERS system. FP 2016;16(3);124-134

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie nowoczesnej metody obrazowania postawy ciała człowieka jaką jest system DIERS formetric 4d. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do bezinwazyjnej oceny efektów terapii pacjentów ze zdiagnozowaną skoliozą. Dzięki zastosowaniu aparatu DIERS formetric 4d, badanie postawy ciała może być wykonywane niemal w każdej chwili bez zastosowania reżimu czasowego pomiędzy poszczególnymi badaniami. Umożliwia to ocenę zarówno efektów terapii realizowanych w planie bliższym jak i tych realizowanych w założeniach planu dalszego terapii.
Zdaniem autorów pracy, zastosowanie metody DIERS formetric 4d w kontroli efektów leczenia skoliozy jest niezwykle istotne ze względu na możliwości częstego wykonywania tego badania, krótkiego czasu jego trwania oraz powtarzalności uzyskanych wyników. Są one dostępne bardzo szybko oraz istnieje możliwość ich porównania z wynikami badań poprzednich, co niezwykle ułatwi pracę fizjoterapeutom.

Słowa kluczowe:
skolioza, system Formetric 4D, DIERS, SOSORT

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error