Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia / Efficacy of FED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis

Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Sandra Trzcińska

FP 2017; 17(2); 140-147

Streszczenie

Cel pracy. Porównanie efektywności terapii metodą FED i programu kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem elementów koncepcji FITS. Ocena efektywności terapii FED w leczeniu funkcjonalnym skolioz.
Materiał metody. W badaniu wzięło udział 30 dziewcząt, wieku od 11 do 16 lat, średnia wieku x = 14,2, SD – 1,4 ze skoliozą idiopatyczną II stopnia wg Grucy (30-60 stopni Cobba) zakwalifikowanych na podstawie zdjęcia RTG. Okres obserwacji trwał 3 tygodnie. Badanych podzielono losowo na 2 grupy: badaną i porównawczą po 15 osób. Pierwsza grupa badana objęta była pełnym programem metody FED druga zaś – standardowym programem kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem elementów koncepcji FITS.
Wyniki. Analiza wykazała, iż metoda FED jest bardziej efektywna niż standardowe terapie.
Wnioski. Należy włączać metodę FED do terapii dzieci ze skoliozą w stopniu II (30-60 stopni wg Cobba) ze względu na wyższą skuteczność terapeutyczną niż leczenie standardowe. Należy prowadzić dalsze badania porównawcze nad skutecznością różnych metod leczniczych w skoliozach idiopatycznych na większej grupie badanej.

Słowa kluczowe:
FED, FITS, skolioza, ocena globalna

Abstract

The aims of study was to compare the efficacy of FED therapy and a programme of analytic kinesiotherapy including elements of the FITS concept and to assess the efficacy of FED as functional treatment for scoliosis.
Material and Methods. The study enrolled 30 patients (30 girls) aged 11-16 years x = 14.2, SD – 1.4 with Gruca’s grade 2 idiopathic scoliosis (Cobb’s angle of 30-60°), who were enrolled on the basis of a radiograph.The participants were randomisedinto an experimental group and a comparison group of 15 persons each. The experimental group attended a complete FED programme, while the comparison group was subjected to a standard analytical kinesiotherapy programme including elements of the FITS concept. That was single blind trial, subjects were familiar with the course of therapy without the knowledge of the operation of scoliosis
Results. This analysis showed that the FED method is more effective compared to the standard treatment.
Conclusions. The FED method should be incorporated in the treatment of children with grade 2 scoliosis (Cobb’s angle of 30-60°) in view of superior therapeutic efficacy compared to standard therapy.

Key words:
FED, FITS, global outcome, scoliosis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version