Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia

Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Sandra Trzcińska

W. Kiebzak, M. Dwornik, M. Kiljański, S. Trzcińska – Efficacy of FED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis. FP 2017; 17(2); 140-147

Streszczenie

Cel pracy. Porównanie efektywności terapii metodą FED i programu kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem elementów koncepcji FITS. Ocena efektywności terapii FED w leczeniu funkcjonalnym skolioz.
Materiał metody. W badaniu wzięło udział 30 dziewcząt, wieku od 11 do 16 lat, średnia wieku x = 14,2, SD – 1,4 ze skoliozą idiopatyczną II stopnia wg Grucy (30-60 stopni Cobba) zakwalifikowanych na podstawie zdjęcia RTG. Okres obserwacji trwał 3 tygodnie. Badanych podzielono losowo na 2 grupy: badaną i porównawczą po 15 osób. Pierwsza grupa badana objęta była pełnym programem metody FED druga zaś – standardowym programem kinezyterapii analitycznej z wykorzystaniem elementów koncepcji FITS.
Wyniki. Analiza wykazała, iż metoda FED jest bardziej efektywna niż standardowe terapie.
Wnioski. Należy włączać metodę FED do terapii dzieci ze skoliozą w stopniu II (30-60 stopni wg Cobba) ze względu na wyższą skuteczność terapeutyczną niż leczenie standardowe. Należy prowadzić dalsze badania porównawcze nad skutecznością różnych metod leczniczych w skoliozach idiopatycznych na większej grupie badanej.

Słowa kluczowe:
FED, FITS, skolioza, ocena globalna

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim