Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Katarzyna Sołtysiak, Natalia Kociuga

K. Sołtysiak, N. Kociuga – Assessment of Body Posture in Children of Kindergarten Age. FP 2017; 17(2); 82-99

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z dwóch grup wiekowych (4 i 5 lat), ocena ruchomości obręczy barkowej  i biodrowej, oraz ocena siły mięśniowej wybranych mięśni posturalnych.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowanych było 50 dzieci w wieku 4 i 5 lat. W grupie tej znalazło się 28 dziewcząt i 22 chłopców.
Badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Osoba badana stała w pozycji swobodnej nawykowej, rozebrana do bielizny. Ocena postawy była przeprowadzana za pomocą obserwacji z odległości dwóch metrów, oraz za pomocą badania palpacyjnego. Podczas badania użyto protokołu badania według Kasperczyka, wykonano test ścienny Degi, test Thomasa, próbę pseudo Laseque’a, oraz dokonano pomiaru masy ciała i wzrostu. Badaniami dodatkowymi był test Lovette’a na mięśnie pośladkowe wielkie, oraz mięsień prosty brzucha.
Wyniki. W wykonanych testach nie stwierdzano wysoce istotnej różnicy wyników w zależności od płci dzieci.  Stwierdzono jedynie wysoce istotną zależność między wynikami oceny ustawienia brzucha w zależności od płci. Płaski brzuch występował u 22,73% chłopców, ale u żadnej z dziewczynek.
Istotną różnicę stwierdzono w porównaniu dzieci pod względem wieku w badaniu masy ciała, wzrostu – dzieci starsze są cięższe i wyższe. W przypadku zależności między wynikami testu Degi w zależności od wieku badanych dzieci wynik jest istotny, czyli u dzieci w wieku 5 lat znacznie mniej jest przypadków z wynikiem ujemnym.
Wnioski. 1. Postawa ciała u dzieci przedszkolnych wykazuje duże zróżnicowanie osobnicze. 2. Często obserwowane u dzieci w wieku przedszkolnym lordotyczne typy postawy oraz koślawość kolan stanowią wariant normy rozwoju ontogenetycznego. 3. Wyniki testu Lovette’a wskazują na dobry, a nawet bardzo dobry stan siły mięśniowej w zakresie mięśni pośladkowych wielkich i mięśni brzucha. 4. Wyniki testów Degi, Thomasa i testu pseudo-Laseque’a wykazują częste występowanie przykurczy mięśni stawu barkowego i biodrowego. 5. U dzieci w wieku 4-5 lat często obserwuje się nieprawidłowe (spłaszczone lub płaskie) wysklepienie stóp. 6. Występowanie u dużej liczby dzieci w wieku przedszkolnym nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, wskazuje na konieczność podejmowania wczesnych działań leczniczo-korekcyjnych, celem uniknięcia utrwalenia wad postawy w wieku późniejszym.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, dzieci, ocena zakresu ruchu, mięśnie posturalne

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim