Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i procesu rehabilitacji pacjentów po urazowym uszkodzeniu łąkotki stawu kolanowego / Evaluation of the effectiveness of surgical treatment and physical rehabilitation in patients with meniscus tear

Katarzyna Ogrodzka, Aneta Bac, Joanna Bursztyn, Tomasz Ridan, Marek Żak

FP 2016;16(1);62-72

Streszczenie
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia pacjentów po uszkodzeniu urazowym łąkotki stawu kolanowego.
W badaniach wzięło udział 14 pacjentów, spełniających kryteria i doboru, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. Kwalifikacja pacjentów odbywała się na podstawie rodzaju przeprowadzonej techniki operacyjnej: meniscektomia – podgrupa A i zszycie łąkotki – podgrupa B. Grupy liczyły po 7 osób w przedziale wiekowym 30-66 lat.
Ocenie poddano pooperacyjny zakres ruchu stawu kolanowego, obwody kończyny dolnej oraz stabilność stawu kolanowego. Wykorzystano także kwestionariusz LEFS oraz skalę VAS w celu oceny dolegliwości bólowych.
Stwierdzono, że rodzaj zabiegu operacyjnego różnicuje stan funkcjonalny i nasilenie dolegliwości bólowych. Lepsze wyniki uzyskali pacjenci po meniscektomii stawu kolanowego.

Słowa kluczowe:
meniscektomia, zszycie łąkotki, uraz łąkotki


Abstract
Summary
The aim of this study has been to evaluate the efficacy of treatment and physical rehabilitation in patients after the traumatic meniscus tear.
The total of 14 persons have been examined. The qualifying procedure has been based on the surgery technique applied: meniscectomy – group A, and meniscus repair (by sewing) – group B. Each group consisted of 7 persons, aged 30-66.
The knee range of motion, the leg circumference and the knee stability have been assessed. The LEFS questionnaire and the VAS scale have been used in order to compare the intensity of pain.
It has been found, that the type of the arthroscopy performed has had an impact on both, the functional status and the pain sensation, and that the better results have been achieved in patients, who have had undergone the knee meniscectomy.

Key words:
meniscectomy, meniscus repair, meniscus tear

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version