Ocena struktur stawów barkowych u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji

Andrzej Kwołek, Teresa Pop, Jacek Gwizdak, Krzysztof Kołodziej, Dorota Korab, Grzegorz Przysada

Andrzej Kwołek, Teresa Pop, Jacek Gwizdak, Krzysztof Kołodziej, Dorota Korab, Grzegorz Przysada – Evaluation of the structures of shoulder joint at patients with hemiparesis after the apoplexy during rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 273-279

Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu należą do częstych powikłań udaru mózgu. Związana z tym bolesność, ograniczenie ruchomości stawu i występujące rozciągnięcie mięśni w okresie wiotkiego niedowładu (porażenia) utrudniają rehabilitację. Celem pracy jest ocena niektórych struktur stawów barkowych u rehabilitowanych szpitalnie chorych po udarze mózgu i porównanie obrazu strukturalnego stawu barkowego w kończynie porażonej i zdrowej oraz określenie wpływu rehabilitacji na badane struktury stawowe. Materiał i metody. W grupie 40 chorych po udarze mózgu wykonano badanie ultrasonograficzne stawów barkowych. Badanie przeprowadzono u chorych, którzy w okresie od grudnia 2000 roku do marca 2001 roku byli hospitalizowani w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Badanie wykonano dwukrotnie; w pierwszym i ostatnim dniu pobytu w oddziale. Wyniki i wnioski. W stawach barkowych stwierdzono zmiany patologiczne, które w trakcie 3-4 tygodniowej rehabilitacji uległy częściowej poprawie.

Słowa kluczowe:
staw barkowy, rehabilitacja, ultrasonografia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim