Ocena wpływu kątów zgięcia i wyprostu oraz zgięcia bocznego tułowia na wielkości wybranych cech opisujących kręgosłup i miednicę

Mirosław Mrozkowiak, Alicja Kaiser

M. Mrozkowiak, A. Kaiser – The evaluation of the imapct of flexion and extension angles and lateral torso flexion on the selected spine and pelvis parametres. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 24-34

Streszczenie
Celem badań była ocena wpływu kątów zgięcia i wyprostu oraz zgięcia bocznego tułowia na wielkości wybranych cech opisujących kręgosłup i miednicę w populacji dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w losowo wybranych przedszkolach i szkołach Regionu Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego, w 6 półrocznych kolejnych edycjach. Badana populacja liczyła 2361 dzieci. Pozwoliło to zarejestrować metodą fotogrametryczną 16608 obserwacji 31 cech opisujących postawę ciała.
Wyniki. Do analizy regresji wielokrotnej z wyborem podzbioru optymalnego zbioru zmiennych wybrano cztery cechy wpływające: kąt zgięcia i wyprostu tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, kąt zgięcia w lewo i prawo w płaszczyźnie czołowej. Zbiór zmiennych obejmował parametry zespołu kręgosłup-miednica.
Wnioski.
1. Na cechy kręgosłupa istotnie i dodatnio wpływa szczególnie wielkość kąta wyprostu tułowia w płaszczyźnie strzałkowej i wielkość kąta zgięcia w lewo w płaszczyźnie czołowej, a ujemnie wielkość kąta zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej.
2. Wielkość kątów wyprostu i zgięcia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej oraz zgięcia w lewo i prawo w płaszczyźnie czołowej szczególnie istotnie i dodatnio wpływa na długość całkowitą kręgosłupa (C7–S1) i odsetek jego wzrostu (DCK%), kąt delta oraz wysokość lordozy lędźwiowej. Kąt nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, długość całkowita kręgosłupa i jej odsetek wysokości ciała oraz wysokość lordozy lędźwiowej są cechami najbardziej zależnymi od kątów opisujących wertykalność narządu osiowego.
3. Istotny wpływ ujemny na wielkość cech kręgosłupa jest znacząco mniejszy. Cechy najbardziej ujemnie zależne to: kąt nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, długość i kąt kifozy piersiowej, kąt lordozy lędźwiowej.
4. Wykazany brak wpływu wielkości analizowanych kątów na cechy miednicy wymusza konieczność zbadania wpływu wielkości cech stóp na cechy miednicy i kręgosłupa.
5. Wykazane istotne zależności kąta zgięcia i wyprostu w płaszczyźnie strzałkowej i zgięcia w czołowej powinny być brane pod uwagę w procesie korekcji błędów i wad postawy. j do program ćwiczeń mięśni brzucha jest bardziej skuteczne niż sam program ćwiczeń mięśni brzucha w leczeniu poporodowego rozejścia mięśni prostych brzucha.

Słowa kluczowe:
mora projekcyjna, cechy kręgosłupa i miednicy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim