Patronaty kwartalnika Fizjoterapia Polska – II Kongres Rehabilitacja Polska

Komitet Organizacyjny Kongresu Rehabilitacja Polska II

str. 96

II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, który odbył się w Warszawie, 14–16 kwietnia 2016 roku był jednym z najważniejszym od 7 lat wydarzeń naukowo-dydaktycznych oraz organizacyjnych wspólnym dla środowiska specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji.