Powikłania w przebiegu zakażenia wirusem grypy A(H1N1) w postaci rabdomiolizy – studium przypadku

Oktawia Kuna, Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska, Zbigniew Śliwiński, Jan W. Raczkowski

Oktawia Kuna, Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska,
Zbigniew Śliwiński, Jan W. Raczkowski – Complications in the course of the A(H1N1) influenza virus infection in the form of rhabdomyolysis – case study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 6-12

Streszczenie
W przebiegu rabdomiolizy dochodzi do rozpadu i martwicy włókien mięśniowych oraz wycieku toksycznej zawartości komórek do krążenia ogólnoustrojowego. Wśród dorosłych pacjentów przyczynami wystąpienia rabdomiolizy mogą być urazy, zmiażdżenia w następstwie wypadków, długotrwałe unieruchomienie, porażenie prądem o wysokim napięciu, natomiast u dzieci, szczególnie najmłodszych, najczęstszą przyczyną są infekcje wirusowe. W oparciu o analizę zebranej literatury nie stwierdzono standaryzacji postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów pediatrycznych z rabdomiolizą. Celem pracy jest prezentacja przypadku
5-letniego chłopca ze skomplikowanym przebiegiem zakażenia wirusem grypy A(H1N1), w wyniku którego wymagał postępowania fizjoterapeutycznego oraz ortotycznego, dostosowanego do stanu klinicznego i możliwości funkcjonalnych pacjenta. Postępowanie z pacjentami pediatrycznymi z rabdomiolizą jest postępowaniem objawowym. Farmakoterapia i rehabilitacja wpływa na utrzymanie i/lub zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, jak również zastosowanie ortez wpływa na utrzymanie efektów terapeutycznych.
Słowa kluczowe:
rabdomioliza, powikłania grypy, rehabilitacja dzieci
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim