Prawidłowa funkcja miednicy warunkiem powodzenia w terapii skolioz

Zbigniew Śliwiński, Dariusz Milko

Zbigniew Śliwiński, Dariusz Milko – Normal function of the pelvis is a precondition for success in scoliosis therapy. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 327-337

Streszczenie
W ewolucji cechą charakterystyczną budowy ciała człowieka jest symetryczność. W związku z tym wszelkie asymetryczności są odstępstwem od rozwoju prawidłowego. Według Sollmanna, występowanie bocznego skrzywienia kręgosłupa dotyczy ok. 97% populacji, a pierwsze symptomy skoliozy mogą być zauważone już od wieku niemowlęcego. Coenen twierdzi, że blokady stawów szczytowo-potylicznych u dzieci mogą być przyczyną kształtowania się wad postawy ciała. Lohse-Buscha natomiast zauważył, że blokadzie rotacji obrotnika towarzyszy ograniczenie skłonu do boku. Według autorów, zrozumienie procesu powstawania skoliozy idiopatycznej jest możliwe po zrozumieniu biomechaniki miednicy. Twierdzą oni, że zmiany usytuowania kości biodrowych i krzyżowej względem siebie powodują powstanie pozornego skrótu kończyny, który może być przyczyną kręgozmyku oraz patologicznego napięcia mięśniowego. Przemieszczenie miednicy z nieprawidłowym ustawieniem kości krzyżowej prowadzi również do ukośnego ustawienia kręgów lędźwiowych. W podsumowaniu autorzy piszą o konieczności zastosowania technik terapii manualnej, a w szczególności badania czynnościowego miednicy, której zaburzenia są przyczyną powstawania skolioz.

Słowa kluczowe:
blok stawu szczytowo-potylicznego, aferentacje, nutacja

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim