Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii

Beata Skolik, Paula Migała, Mariusz Migała

B. Skolik, P. Migała, M. Migała – The problem of difficult to heal wounds and pressure ulcers in physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 6-20

Streszczenie
Poruszony temat przedstawia zjawisko występowania odleżyn i trudno gojących się ran pooperacyjnych, jako czynniki utrudniające, spowalniające czy nawet uniemożliwiające wprowadzenie celowanej fizjoterapii. Protokół postępowania terapeutycznego przedstawiono na przykładzie chorego z odleżyną okolicy kości krzyżowej powstałej po zabiegu kardiochirurgicznym oraz na przykładzie chorej z odleżyną/trudno gojącą się raną podudzia, która wystąpiła w wyniku rozejścia się szwów po przebytej operacji zespalającej po dwukostkowym złamaniu kończyny dolnej. Rana pojawiła się pod opatrunkiem gipsowym po około miesiącu od jego założenia.
W pracy przedstawiono efekty prowadzenia terapii z wykorzystaniem biostymulacji laserowej i światła spolaryzowanego, w przypadku trudno gojącej się rany po rozejściu szwów oraz światła spolaryzowanego w leczeniu odleżyny kości krzyżowej. Omówiona została profilaktyka zapobiegania ww. zjawisku oraz wpływ laseroterapii i światłolecznictwa, z wykorzystaniem lampy Bioptron, na regenerację tkanek. Podjęto rozważania związane z ograniczeniami prowadzenia procesu terapeutycznego. Przedstawiono także konsekwencje związane ze spowolnieniem powrotu chorego do pełnej sprawności wynikające z powstania ran jako problemu terapeutycznego.

Słowa kluczowe:
odleżyna, światło spolaryzowane, leczenie odleżyn, kość krzyżowa, trudno gojące się rany

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error