Recenzja książki – Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje, Celestyna Grzywniak

Ludwika Sadowska

str. 98

Autorka książki dr n. hum. Celestyna Grzywniak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z zawodu fizjoterapeuta, psycholog i logopeda zajmuje się badaniem skuteczności oddziaływania nowych metod terapeutycznych na rozwój dzieci. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, psychologów, logopedów, studentów medycyny i fizjoterapii oraz osób zainteresowanych problematyką nowych tendencji w terapii rozwojowej u dzieci.