Systematyka metod kinezyterapeutycznych

Mirosław Kokosz, Andrzej Zembaty, Edward Saulicz

Mirosław Kokosz, Andrzej Zembaty, Edward Saulicz – Systematics of kinesitherapeutic methods. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 287-296

Streszczenie

Metody kinezyterapeutyczne są wykorzystywane przez fizjoterapeutów coraz to częściej. O znaczeniu sposobów wykorzystujących czynnik ruchu może świadczyć chociażby popularność różnego rodzaju kursów i szkoleń podyplomowych z tego zakresu. W literaturze światowej znaleźć można wiele różnego typu schematów postępowania leczniczego nazwanych metodami kinezyterapeutycznymi. Jednak ze względu na fakt, że ich popularność datuje się od zaledwie kilkudziesięciu lat, brak jest do chwili obecnej kompleksowej systematyki tej składowej kinezyterapii. W pracy przedstawiono opracowaną przez autorów definicję metody leczenia ruchem oraz klasyfikację 47 metod kinezyterapeutycznych wykorzystującą za kryterium podziału ich podstawy teoretyczne.

Słowa kluczowe:
historia leczenia ruchem, metody kinezyterapeutyczne, systematyka
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim