Test Fullerton w ocenie sprawności fizycznej chorych na POChP

Anna Rutkowska, Sebastian Rutkowski, Witold Pawełczyk,  Jan Szczegielniak

A. Rutkowska, S. Rutkowski, W. Pawełczyk,  J. Szczegielniak: Fullerton test in the assessment of patients with COPD. FP 2015;15(4);90-97

Streszczenie
Celem badania była ocena sprawności z wykorzystaniem Testu Fullerton u chorych na POChP po 60 roku życia. Grupę badaną stanowiło 53 chorych na POChP, w grupie kontrolnej zbadano 34 zdrowe osoby, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano test Fullerton. Zaobserwowano zmniejszoną sprawność fizyczną w grupie chorych na POChP, w porównaniu  z badanymi z  grupy kontrolnej.

Słowa kluczowe:
test fullerton, POChP, sprawność fizyczna

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim