Trening chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała – przegląd systematyczny metaanaliz

Marcin Błaszcz, Beata Stach

M. Błaszcz, B. Stach – Body Weight Support Treadmill Training – a systematic review of meta-analyses. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 66-77

Streszczenie
Cel. Mimo iż potwierdzono już skuteczność treningu chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała (ang. Body Weight Support Treadmill Training – BWSTT) u różnych pacjentów, to jednak jego wyższość nad innymi metodami fizjoterapeutycznymi jest niejasna. Celem niniejszego przeglądu było porównanie efektywności BWSTT w stosunku do innych metod w różnych grupach pacjentów.
Materiał i metody. Wykonano przegląd systematyczny metaanaliz poprzez: Cochrane Database of Systematic Reviews, MEDLINE oraz PEDro od początku aż do 12 stycznia 2019 r. Zidentyfikowano 1775 publikacji, z czego uwzględniono 4 metaanalizy i 1 przegląd systematyczny.
Wyniki. BWSTT był efektywniejszy niż inne metody fizjoterapeutyczne w krótkoterminowym zwiększaniu prędkości i wytrzymałości chodu u pacjentów chodzących niezależnie po udarze mózgu oraz w poprawie funkcjonalności po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. W zakresie zwiększenia szansy na niezależne chodzenie, poprawy prędkości i wytrzymałości chodu u niesamodzielnych pacjentów po udarze mózgu; zwiększenia prędkości i dystansu chodu po urazie rdzenia kręgowego oraz zwiększenia prędkości, kadencji chodu i długości kroku w chorobie Parkinsona BWSTT, nie był efektywniejszy niż standardowa fizjoterapia.
Wnioski. Stosowanie BWSTT może być korzystne u pacjentów chodzących niezależnie po udarze mózgu oraz po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. W pozostałych obszarach nie znaleziono wystarczających dowodów.

Słowa kluczowe:
trening chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała, chód, odciążenie masy ciała, przegląd systematyczny, metaanaliza

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim