Wczesne rezultaty leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej systemem SpineCor

Mariusz Janusz, Andrzej Szczygieł, Anna Leszczyńska, Lucyna Horodecka-Wardęga, Agnieszka Smatras

Mariusz Janusz, Andrzej Szczygieł, Anna Leszczyńska, Lucyna Horodecka-Wardęga, Agnieszka Smatras – Early results of conservative treatment of children with idiopathic scoliosis using the SpineCor System. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 410-417

Streszczenie
Wstęp. Metoda Spinecor, której efektywność stosowania próbowano ocenić w niniejszej pracy, znana jest w Polsce od dwóch lat i jest stosowana w nielicznych ośrodkach. Praca ta jest próbą oceny efektów stosowania gorsetów dynamicznych w dwuletnim okresie badawczym.Materiał i metody. Badaniom poddano 121 dzieci – pacjentów szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie, wykonywano analizę kątów Cobba metodą radiologiczną, test Rissera, pomiar rotacji metodą kliniczną, przed zastosowaniem gorsetu, tuż po założeniu i rok po stosowaniu gorsetu. Badania prowadzono w dwóch niezależnych grupach badawczych.Wyniki. W obu grupach badawczych na podstawie badania klinicznego i klasyfikacji w oparciu o system SpineCor Assistant System (SAS) najliczniej występowały skoliozy piersiowe prawostronne (RT) (47,3 %), w szczególności typu III (RT3) (24,7%). Statystycznie istotne różnice średnich zaobserwowano w zakresie zmian wartości kąta Cobba w pierwotnym i wtórnym łuku skoliozy oraz w zakresie rotacji klinicznej. Wysoki współczynnik korelacji zaobserwowano między progresją kąta Cobba w łuku pierwotnym a testem Rissera (r=0,46), okresem od założenia gorsetu do wystąpienia pierwszej menstruacji (PM) r=0,33 i systematycznością kontroli (r=0,43)Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istotną zmianę parametrów klinicznych skoliozy po zastosowaniu gorsetu Spinecor w zakresie zatrzymania progresji kąta skrzywienia i zmniejszeniu rotacji klinicznej kręgów. Zmniejszenie kąta Cobba w okresie roku stosowania systemu Spinecor występuje w grupie dzieci w wieku 7-10 lat. Progresja kąta skrzywienia oraz brak zmian w kącie Cobba występuje w grupie dzieci 11-12 lat i młodzieży po 17 roku życia.
Słowa kluczowe
skolioza idiopatyczna, leczenie zachowawcze, gorsety dynamiczne