Wpływ ćwiczeń aerobowych na sen i poziom hormonów u osób starszych z przewlekłą pierwotną bezsennością: Randomizowane badanie kontrolowane

Basant H. El-Refaey, Olfat I. Ali, Hend H. El-Wakel

Basant H. El-Refaey, Olfat I. Ali, Hend H. El-Wakel – Effect of aerobic exercises on sleep and hormonal levels in elderly with chronic primary insomnia: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 60-64

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności ćwiczeń aerobowych i ich wpływu na wskaźnik jakości snu Pittsburg, poziomy serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny u osób starszych z przewlekłą bezsennością pierwotną. Materiał i metody. 40 starszych uczestników obu płci skarżących się na przewlekłą bezsenność pierwotną zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup: grupy kontrolnej i grupy badanej. Ich wiek wynosił od 60 do 70 lat. Grupa badana uczestniczyła w programie ćwiczeń aerobowych o umiarkowanym natężeniu przez 1 godzinę dziennie, trzy razy w tygodniu przez trzy miesiące, podczas gdy grupa kontrolna nie uczestniczyła w programie ćwiczeń, ale została poddana takiej samej ocenie jak grupa badana. Wskaźnik jakości snu Pittsburg, poziomy hormonów serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny oceniano przed i po zastosowanym programie ćwiczeń.
Wyniki. Wskaźnik jakości snu Pittsburg (ang. Pittsburg Sleep Quality Index – PSQI) i poziom serotoniny wykazują znaczącą poprawę w grupie badanej oraz istotną różnicę między grupami na korzyści grupy badanej (p < 0,05). Jednakże, w zakresie poziomów epinefryny oraz norepinefryny nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano istotnych zmian w zakresie mierzonych zmiennych (p > 0,05).
Wniosek. Wydaje się, że ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej intensywności poprawiają sen, zwiększają poziom serotoniny u pacjentów z przewlekłą bezsennością pierwotną.

Słowa kluczowe:
Ćwiczenia aerobowe, osoby starsze, bezsenność pierwotna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim