Wpływ fotobiomodulacji na ból i obrzęk kolan u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Ahmed Mahmoud Nasr Tolba, Rania N. Karkousha, Fatma Seddek Amin, Adham ARE Elgeidi

Ahmed Mahmoud Nasr Tolba, Rania N. Karkousha, Fatma Seddek Amin, Adham ARE Elgeidi – The Influence of Photobiomodulation on Pain and Knee Swelling in Patients Post Knee Arthroplasty. Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 114-118

Streszczenie
Cel. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu fotobiomodulacji na ból i obrzęk po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Ich wiek wahał się od 50-70 lat. Zostali przydzieleni losowo do dwóch równych grup; grupa kontrolna i grupa badawcza. Grupa kontrolna była poddawana programowi intensywnej rehabilitacji funkcjonalnej. Grupa badana była poddawana działaniu dawki lasera 6 J/cm2 w miejscu nacięcia chirurgicznego, w obszarze kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości udowej, rzepki w górę i w dół oraz w przestrzeni podkolanowej z ciągłą falą 650 nm, 60 sekund/punkt z całkowitą dawką 48J na każdą sesję i intensywnemu funkcjonalnemu programowi rehabilitacji. Wszyscy pacjenci uczestniczyli w 12 sesjach terapeutycznych przeprowadzonych w ciągu sześciu tygodni. Ból mierzono za pomocą algometru ciśnieniowego, a poziom obrzęku kolana mierzono metrem. Wyniki. W obu grupach zaobserwowano istotną różnicę we wszystkich zmiennych przed i po leczeniu (P <0,05). Jeśli chodzi o statystyki między grupami przed leczeniem, nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomie obrzęku kolana (P> 0,05) ani istotnej różnicy w poziomie natężenia bólu (P <0,05). Z kolei po leczeniu, statystyki wykazały znaczną różnicę w bólu i obrzęku kolana (P <0,05). Wniosek. Fotobiomodulacja jest skuteczna w łagodzeniu bólu i obrzęku kolana po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Można również stwierdzić, że dodanie fotobiomodulacji do programu rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego daje większą poprawę w zakresie eliminacji bólu i obrzęku kolana.
Słowa kluczowe
Fotobiomodulacja, ból, obrzęk, endoprotezoplastyka stawu kolanowego
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim