Wpływ kawitacji ultradźwiękowej w porównaniu do wpływu radiofrekwencji tripolarnej na zmniejszenie obwodu talii u pacjentów zakwalifikowanych do operacji jamy brzusznej: randomizowane badanie kliniczne

Shaimaa Abd El-Hamid Abase, Shereen Hamed El-Sayed

Shaimaa Abd El-Hamid Abase, Shereen Hamed El-Sayed – Ultrasound-cavitation versus Tripollar Radio-frequency lipolysis on decreasing the Waist circumference in pre-abdominal Surgical Patients: Randomized Clinical Trial. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 78-84

Streszczenie
Informacje ogólne. Otyłość jest stanem nieprawidłowego gromadzenia tłuszczu w tkance tłuszczowej. Otyłość brzuszna stanowi potwierdzony czynnik ryzyka zwiększania częstotliwości występowania chorób wieńcowych, niektórych chorób skóry, przepukliny brzusznej i krwotoków wymagających interwencji chirurgicznej. Cel. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu oceny skuteczności kawitacji ultradźwiękowej w porównaniu do radiofrekwencji tripolarnej na otyłość brzuszną u pacjentów zakwalifikowanych do operacji jamy brzusznej. Materiał i metody. Trzydziestu uczestników z otyłością brzuszną podzielono na dwie grupy; Grupa (A) obejmuje piętnastu pacjentów poddawanych kawitacji ultradźwiękowej (40 kHz) przez 30 minut raz w tygodniu, wykonujących ćwiczenia aerobowe (chodzenie na bieżni przez 30 minut 3 razy w tygodniu) oraz prowadzących dietę niskokaloryczną. Grupa (B) obejmuje piętnastu pacjentów poddawanych radiofrekwencji tripolarnej (1 MHz) przez 30 minut raz w tygodniu, wykonujących ćwiczenia aerobowe (chodzenie po bieżni przez 30 minut trzy razy w tygodniu) oraz prowadzących dietę niskokaloryczną. Wszystkie osoby w obu grupach oceniano na podstawie obwodu talii i grubości fałdu skóry przed i po leczeniu. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że grubość fałdu skórnego mierzona za pomocą cyrkla do mierzenia grubości fałdu skóry i obwód talii mierzony metrem zmniejszyły się pod koniec leczenia w obu grupach, jednakże większą redukcję obwodu talii i grubości fałdu skórnego zaobserwowano w grupie poddawanej kawitacji ultradźwiękowej w porównaniu z grupą poddawaną radiofrekwencji. Wniosek. Kawitacja ultradźwiękowa jest skuteczniejsza niż radiofrekwencja tripolarna w zmniejszaniu masy tłuszczu w otyłości brzusznej.

Słowa kluczowe:
Otyłość, kawitacja ultradźwiękowa, HIFUS, tripolarna radiofrekwencja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim