Wpływ wczesnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem w porównaniu do wpływu późnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem na zakres ruchu kostki po wewnętrznym unieruchomieniu złamania kostki

Nagy Mohamed Awad Alazaly, Nadia Abd El Azeem Fayaz, Hamed Mohamed Elkhozamy, Ali Osman Almofty

Nagy Mohamed Awad Alazaly, Nadia Abd El Azeem Fayaz, Hamed Mohamed Elkhozamy, Ali Osman Almofty – Effect of Early Weight-bearing Versus Late Weight on Ankle Range of Motion after Internal Fixation of Ankle Fracture: A Randomized Clinical Trial. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 144-148

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu wczesnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem w porównaniu z późnym zastosowaniem rehabilitacji z obciążeniem na zakres ruchu kostki po wewnętrznej stabilizacji złamania kostki. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział trzydziestu pacjentów losowo przydzielonych do dwóch grup; Grupa (A) poddawana protokołowi wczesnej rehabilitacji z obciążeniem (15 pacjentów), oraz grupa (B) poddawana protokołowi późnej rehabilitacji z obciążeniem (15 pacjentów). Wyniki. W grupach: zaobserwowano znaczne ograniczenie (P <0,05) nasilenia bólu i znaczne zwiększenie (P <0,05) zakresu ruchu (zgięcie grzbietu i podeszwy) po leczeniu w porównaniu pomiarów przed leczeniem w obu grupach. Podczas gdy między grupami zaobserwowano znaczną poprawę (P <0,05) na korzyść grupy A w porównaniu z grupą B dla wszystkich wyników. Wniosek. Badanie to wykazało, że program wczesnej rehabilitacji z obciążeniem jest bardziej skuteczny niż program późnej rehabilitacji z obciążeniem po wewnętrznej stabilizacji złamania kostki pod względem bólu i sztywności stawu skokowego.

Słowa kluczowe:
wczesne i późne obciążanie, złamanie kostki, stabilizacja wewnętrzna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim