Wspierana komputerowo rehabilitacja afazji w ocenie polskich pacjentów – wyniki autorskiej ankiety

Anna Obszyńska-Litwiniec, Dariusz Boguszewski, Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda, Andrzej Ochal, Dariusz Białoszewski

A. Obszyńska-Litwiniec, D. Boguszewski, M. Lewandowska, I. Korabiewska, M. Kłoda, A. Ochal, D. Białoszewski – Computer-assisted rehabilitation of aphasia in the assessment of Polish patients – the results of a proprietary survey. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 188-194

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było określenie ogólnego poziomu akceptacji dla zastosowania komputerowego narzędzia wspierania rehabilitacji afazji AfaSystem wśród polskich pacjentów, a także poznanie subiektywnych opinii chorych na temat pozytywnych i negatywnych aspektów pracy z programem.
Materiał i metodyka. Wśród 32 pacjentów objętych 2- miesięczną terapią narzędziem AfaSystem przeprowadzono autorską ankietę dotyczącą poziomu satysfakcji z zastosowania oprogramowania w terapii. W pierwszej części ankiety chorzy dokonali ogólnej oceny programu w skali od 1 do 5. W drugiej wskazali najważniejsze zalety takiej terapii oraz napotkane trudności.
Wyniki. Pacjenci wskazali, że ich poziom satysfakcji z użytkowania programu był bardzo wysoki. Za najważniejsze zalety uznano wzrost motywacji do ćwiczeń, atrakcyjność terapii, niskie koszty rehabilitacji, a także łatwość obsługi programu. Wśród wad wymieniano ograniczone możliwości indywidualizacji materiału, brak materiału wideo oraz brak interaktywnosci.
Wnioski
1. Zastosowanie komputerowego narzędzia AfaSystem w procesie rehabilitacji jest akceptowane przez pacjentów z afazją poudarową.
2. Chorzy dobrze radzą sobie z obsługą program i uznają go za atrakcyjny.
3. Wskazane jest uzupełnienie funkcjonalności oprogramowania o wysokiej jakosci materiały audiowizualne, zapewnienie szerokiej indywidualizacji materiału cwiczeniowego, a także interaktywności.

Słowa kluczowe:
afazja, rehabilitacja mowy, program komputerowy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim