Wyniki leczenia usprawniającego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego kolana

Wojciech Hagner, Gabriela Stec, Jan Talar

Wojciech Hagner, Gabriela Stec, Jan Talar – Rehabilitation outcome after surgical reconstruction of the anterior crucial ligament of the knee. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 331-336

Streszczenie

Wstęp. Urazy aparatu więzadłowo-torebkowego stawu kolanowego, a zwłaszcza więzadła krzyżowego przedniego prowadzą do niestabilności kolana, co czynnościowo objawia się niedostateczną zbornością stawu i uciekaniem “plateau” piszczeli podczas obciążania. Sama operacja rekonstrukcyjna więzadła krzyżowego przedniego przywraca w większym lub mniejszym stopniu stabilność kolana, lecz o powodzeniu leczenia decyduje postępowanie rehabilitacyjne przywracające funkcjonalność stawu kolanowego. Celem niniejszej pracy była ocena wyników leczenia rehabilitacyjnego w rok po operacji rekonstrukcyjnej więzadła krzyżowego przedniego. Materiał i metody. Badaniom poddano 20 pacjentów (wybranych metodą liczb losowych) leczonych w Klinice Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu w 2001 r. rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego z powodu jego uszkodzenia. W badaniach uwzględniono wywiad chorobowy uwzględniający patomechanizm urazu oraz subiektywną ocenę wyników leczenia rehabilitacyjnego. Wyniki. Stwierdzono, że najczęstszą przyczyną powstawania urazów więzadła krzyżowego przedniego jest uprawianie sportu, a 2/3 spośród analizowanych pacjentów oceniła wyniki leczenia rehabilitacyjnego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jako dobre i bardzo dobre. Wnioski. Opisany tu program leczenia daje dobre efekty w leczeniu rehabilitacyjnym pacjentów po operacji rekonstrukcyjnej więzadła krzyżowego przedniego.

Słowa kluczowe:
uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego kolana, operacja rekonstrukcyjna, rehabilitacja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim