Wyroby medyczne wydawane na zlecenie w praktyce fizjoterapeuty

Mateusz Curyło, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Marcin Mikos, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński, Jan W. Raczkowski

M. Curyło, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, M. Mikos, M. Kiljański, Z. Śliwiński, J. W. Raczkowski – Wyroby medyczne wydawane na zlecenie w praktyce fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska 2020; 20(3); 180-183

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG14054B

Streszczenie
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty była dawno oczekiwanym przez środowisko prawnym regulatorem normującym zawód fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta stał się nie tylko samodzielnym zawodem medycznym, ale i zawodem zaufania publicznego.
Zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stały się przyczyną wprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych, w tym tych dotyczących możliwości zlecania wyrobów medycznych.
W praktyce regulacja ta wypełniła dotychczasowe braki w zakresie kompetencji fizjoterapeutów. Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.
Słowa kluczowe:
wyroby medyczne, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, kompetencje fizjoterapeutów, wykaz wyrobów medycznych
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim