Zasady postępowania nieoperacyjnego w leczeniu skolioz

Piotr Majcher, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz

Piotr Majcher, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz – Principles for non-surgical procedures in the treatment of scoliosis. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 306-310

Streszczenie
Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w kompleksowym leczeniu nieoperacyjnym skolioz. Przedstawiają różne rodzaje gorsetów ortopedycznych korekcyjnych i stabilizujących. Podkreślają konieczność indywidualnego doboru zaopatrzenia ortopedycznego w zależności od etiologii skrzywienia, rodzaju i wielkości zniekształcenia oraz wieku młodocianych. Przedstawiają wskazania i przeciwwskazania do leczenia gorsetami ortopedycznymi. Podkreślają znacznego stopnia zmniejszenie deformacji sylwetki po stosowaniu gorsetu korekcyjnego nawet wtedy, gdy przy prawidłowym jego stosowaniu uzyskuje się tylko spowolnienie progresji skrzywienia. Ponadto wskazują na nieprawidłowości w leczeniu ortotycznym zniekształceń kręgosłupa, z jakimi spotykają się w codziennej pracy z młodocianymi w ambulatorium. Wskazują na konieczność stosowania kinezyterapii jako niezbędnego uzupełnienia leczenia gorsetem, a nie alternatywy dla niego.

Słowa kluczowe:
skoliozy, leczenie skolioz nieoperacyjne, gorsety ortopedyczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim