Artykuły

Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii

Poruszony temat przedstawia zjawisko występowania odleżyn i trudno gojących się ran pooperacyjnych, jako czynniki utrudniające, spowalniające czy nawet uniemożliwiające wprowadzenie celowanej fizjoterapii.

Ocena skuteczności terapii przy użyciu TENS i prądów interferencyjnych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa

Leczenie dolegliwości bólowych w dolnym odcinku kręgosłupa jest leczeniem kompleksowym, obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię i ma na celu zmniejszenie bólu, stanu zapalnego a także wzmożonego napięcia mięśni.

Judo jako alternatywna metoda rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym – badanie pilotażowe

Celem pracy jest ocena skuteczności ćwiczenia judo w ramach programu fizjoterapeutycznego u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM).

Ocena równowagi u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w wieku 5-7 lat

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) stanowi rozległą klasę objawów manifestującą się w zakresie deficytów w takich obszarach jak komunikacja, rozwój społeczny oraz stereotypowe wzorce zachowania.

The effects of Whole body vibration energy on bone mineral density in post-menopausal women: A systematic Review

Aging increases the incidence of bone fractures due to the loss of bone mass especially with postmenopausal women

Wpływ płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie stawów kolanowych i kręgosłupa u dzieci

Celem pracy była ocena postawy ciała uczniów szkół podstawowych oraz ocena wpływu płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa.

Charakterystyka lateralizacji u dzieci w wieku 5-7 lat

Lateralizacja nazywana również „asymetrią funkcjonalną” jest nieodzowną częścią prawidłowego rozwoju psychofizycznego każdego człowieka, która zależy od wyspecjalizowania półkul mózgowych.

Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study

This study examined the extent of compliance towards HEP among subjects undergoing physiotherapy sessions in selected clinical settings.

Ocena rzetelności pomiarów precyzji ruchów manipulacyjnych palca wskazującego wykonanych urządzeniem własnego pomysłu w kontekście przyszłych zastosowań diagnostycznych

W pracy zaprezentowano oryginalne manipulandum do badania parametrów ruchów w stawie śródręczno-paliczkowym palca wskazującego. Przedstawiono wyniki badań rzetelności pomiarów precyzji ruchów wykonanych urządzeniem oraz omówiono możliwości jego przyszłych zastosowań diagnostycznych.

Ocena wpływu kompleksowej terapii uzdrowiskowej z zastosowaniem wód leczniczych radoczynnych na poziom hemoglobiny – badania wstępne

Balneofizjoterapia to złożona interwencja terapeutyczna. Radonoterapia uzdrowiskowa jest szeroko stosowanym zabiegiem szczególnie w przypadku schorzeń narządu ruchu. Ta forma terapii przynosi wiele korzyści zdrowotnych obserwowanych w ocenie klinicznej.

Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt na podstawie analizy dokumentacji medycznej noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017

Cel pracy. Zbadanie częstotliwości występowania dysplazji stawów biodrowych u noworodków oraz wyróżnienie głównych czynników powodujących jej występowanie.Materiał i metodyka. Badaniu poddano dokumentację medyczną w postaci historii choroby 1591 pacjentów oddziału neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach.

Ból dolnego odcinka kręgosłupa – podsumowanie Spotkania Ekspertów 2017

Ból dolnego odcinka kręgosłupa (BDOK) jest jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych. BDOK może prowadzić do dużego stopnia niepełnosprawności i niekiedy wiązać się z wysokimi kosztami leczenia.