Artykuły

Analiza statyki miednicy w zespołach bólowych korzeniowych i rzekomokorzeniowych dolnego odcinka kręgosłupa

Zespoły korzeniowe oraz rzekomokorzeniowe są najczęściej spotykanymi dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Problem ten stał się chorobą cywilizacyjną i dotyka osoby w różnym wieku.

Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa

W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego na przełomie kilkudziesięciu lat coraz to intensywniej obserwuje się rozwijające się badania dotyczące pomiaru, jakości życia, które uwzględniają i nie tylko sferę fizyczna człowieka, ale również jego strefy psychiczne i duchowe.

Poziom lęku a postawy fizjoterapeutów wobec dzieci upośledzonych umysłowo

Celem pracy jest analiza postaw fizjoterapeutów wobec dzieci upośledzonych umysłowo oraz zbadanie tendencji wpływu postawy, jaki prezentuje badana grupa na poziom lęku.

Analiza goniometryczna wybranej klasy ruchu stawu kolanowego

Prawidłowy zakres ruchomości jest ważnym czynnikiem sprawności. Jego pomiar stanowi podstawę oceny stanu układu kostno-stawowego. Badanie zmian zakresów ruchu w funkcji czasu za pomocą elektrogoniometru dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych.

Ocena roli wcześniejszego przygotowania fizjoterapeutycznego w aspekcie zastosowania TENS podczas porodu u pierwiastek

Stosowanie TENS podczas porodu staje się coraz bardziej popularne choć doniesienia na temat jego skuteczności są sprzeczne. Za cel pracy postawiono sobie określenie jaka jest skuteczność podczas porodu przezskórnej elektrostymulacji nerwów z zastosowaniem przenośnego aparatu bez konsultacji w porównaniu z zastosowaniem tej terapii przy wcześniejszym przeszkoleniu i przy udziale fizjoterapeuty.

Dymorfizm płciowy stabilności posturalnej statycznej u dzieci w wieku 9-12 lat

Poczucie równowagi jest właściwością zależną od wielu cech układu nerwowego i całego aparatu ruchu, przy czym wysoki poziom poczucia równowagi obrotowej człowiek osiąga około 6 roku życia, jednak równowagi statycznej oraz dynamicznej dopiero około 12 roku życia.