Artykuły

Wpływ masażu na perystaltykę jelit

Jedną z poważniejszych chorób cywilizacyjnych są zaparcia. Zaparciem nazywa się zbyt małą częstotliwość wypróżnień – poniżej dwóch tygodniowo lub stolce twarde, oddawane z uczuciem niepełnego wypróżnienia i z dużym wysiłkiem.

Zastosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w fibromialgii

Fibromialgia jest przewlekłym schorzeniem, charakteryzującym się dolegliwościami bólowymi, zaburzeniami snu, zmęczeniem, zaburzeniami poznawczymi i wieloma innymi objawami somatycznymi, które negatywnie wpływają na stan funkcjonalny pacjentów oraz na ich jakość życia.

Wpływ treningu mięśni oddechowych na mobilność przepony i pojemność funkcjonalną u osób w podeszłym wieku: randomizowane badanie kliniczne

Starzenie się powoduje zmniejszenie siły mięśni oddechowych, co ogranicza wydajność ćwiczeń i jakość życia. Celem tego badania była ocena klinicznych i funkcjonalnych wyników treningu mięśni wdechowych u osób starszych.

Właściwości lecznicze i pielęgnacyjne borowiny – możliwości zastosowania

Borowina (peloid, torf) od wielu lat stosowana jest w lecznictwie. Jest ona bogactwem naturalnym, wykorzystywanym w polskich uzdrowiskach.

Ocena skuteczności masażu w połączeniu z innymi zabiegami rehabilitacyjnymi w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa

Celem pracy była ocena skuteczności masażu klasycznego w połączeniu z innymi zabiegami rehabilitacyjnymi i jego wpływ na redukcję natężenia bólu u osób ze zdiagnozowanym zespołem bólowym kręgosłupa.

Wpływ ćwiczeń oddechowych przeponowych i ćwiczeń dna miednicy na nietrzymanie moczu po menopauzie: randomizowane badanie kontrolowane

Nietrzymanie moczu jest częstym problemem. Jego częstość wzrasta wraz z wiekiem, zwłaszcza wśród starszych kobiet. Zaleca się leczenie zachowawcze jako leczenie pierwszego rzutu. Terapie fizyczne są podstawą takiego zachowawczego postępowania, zwłaszcza ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Selektywna rizotomia grzbietowa (SDR – Selective Dorsal Rhizotomy) – neurochirurgiczna metoda leczenia spastyczności w MPD: aktualny stan wiedzy

Spastyczność jest jednym z głównych objawów mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), który wywiera niekorzystny wpływ na aktywność dzieci, ich uczestnictwo w życiu codziennym, jak również wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ocena ruchomości żuchwy i odcinka szyjnego kręgosłupa w zaburzeniach układu stomatognatycznego (US)

Biomechaniczne powiązanie układu stomatognatycznego (US) ze strukturami anatomicznymi w obrębie głowy, szyi, obręczy barkowej, a nawet z całym narządem ruchu sygnalizuje konieczność interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dysfunkcji tego układu

Wpływ lasera na wytrzymałość dna miednicy i satysfakcję seksualną u kobiet skarżących się na rozluźnienie pochwy: randomizowana próba kontrolowana

Celem pracy było określenie wpływu lasera erbowego: granatu syntetycznego itrowo-glinowego (Er: YAG) na wytrzymałość dna miednicy, a także satysfakcji seksualnej u kobiet skarżących się na rozluźnienie pochwy.

Wady stóp u uczniów klas pierwszych z terenu województwa śląskiego

Wady stóp dotyczą coraz szerszej grupy społecznej. Powstają w wyniku osłabienia siły mięśniowej oraz niestabilności aparatu więzadłowo-torebkowego, a w konsekwencji prowadzą do zaburzeń statycznych i funkcjonalnych stopy. Czynnikiem warunkującym pojawienie się tych problemów są złe nawyki postawy oraz brak edukacji i działań profilaktycznych.

Rehabilitacja po wielokrotnym leczeniu operacyjnym powikłanego złamania wyrostka łokciowego. Studium przypadku

Celem pracy jest przedstawienie przebiegu i wyników rehabilitacji pacjentki po złamaniu stawu łokciowego na podstawie przypadku.

Wpływ akupunktury laserowej na gęstość mineralną kręgów lędźwiowych i ból pleców u kobiet po menopauzie z osteoporozą: randomizowane badanie kontrolowane

Cel: określenie wpływu akupunktury laserowej na gęstość mineralną kości lędźwiowej (BMD) i ból pleców u kobiet po menopauzie z osteoporozą.

Czynniki wpływające na sprawność funkcjonalną pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego

Celem pracy była ocena czynników wpływających na stan funkcjonalny pacjentów po całkowitej jednostronnej protezoplastyce stawu biodrowego.

Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej

Zadaniem fizjoprofilaktyki jest popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.

Wpływ wysunięcia głowy do przodu (Forward Head Posture) na propriocepcję stawów skroniowo-żuchwowych u kobiet po okresie dojrzewania: badanie obserwacyjne

Cel: zbadanie wpływu przedniej postawy głowy (FHP) na propriocepcję stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) u kobiet po okresie dojrzewania.

Ocena skuteczności głębokiej stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zależności od miejsca aplikacji zabiegów

Zaburzony mechanizm stabilizacji centralnej związany z obniżonym napięciem mięśni dna miednicy może być przyczyną zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.

Uwarunkowania aktywności fizycznej studentek Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

Cel pracy to określenie uwarunkowań aktywności fizycznej (AF) ocenianej Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej IPAQ.

Sytuacja fizjoterapeutów po czterech latach od ustawowego uregulowania zawodu

ytuacja finansowa fizjoterapeutów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ulegała stałemu pogorszeniu. Wpływ na to miały różne czynniki – zmiany ustawowe, inflacja oraz brak odpowiedniego finansowania rehabilitacji w Polsce.

VII Opolski Festiwal Fizjoterapii

Sprawozdanie z konferencji