Artykuły

Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych

Celem pracy była ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznej w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych.

Ocena wybranych parametrów spirometrycznych w grupie pacjentów przewlekle dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Ocena wydolności oddechowej pacjentów leczonych przewlekłymi dializami

Hemodializę stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, jak też niektórych zatruć. Ma ona na celu usunięcie toksycznych dla organizmu substancji z krwi.

Spadek masy ciała u chorych kardiologicznych po treningu na cykloergometrze rowerowym

Podczas wysiłku fizycznego proces wytwarzania ciepła nasila się z powodu przyspieszenia procesów metabolicznych, zmierzających do dostarczenia energii dla pracujących mięśni.

Zastosowanie treningu biegowego w głębokiej wodzie w fizjoterapii – możliwości i ograniczenia

Bieganie w głębokiej wodzie – Deep Water Running (DWR) jest od lat 80-tych ubiegłego stulecia w wielu krajach Europy zachodniej i Ameryki Płn. dość powszechnie stosowanym sposobem przeciwdziałania zmniejszaniu wydolności organizmu.

Ocena przydatności rehabilitacji domowej w podnoszeniu sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja domowa jest świadczeniem realizowanym w ramach opieki zdrowotnej. Dla osób niepełnosprawnych to zwykle jedyna możliwość utrzymania sprawności fizycznej na osiągalnie najwyższym poziomie. Celem pracy było zbadanie czy rehabilitacja domowa niesie korzyści, w zakresie sprawności fizycznej i psychospołecznej osób niepełnosprawnych.

Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie

Choroba de Quervaina polega na zaciskającym zapaleniu pochewek ścięgien mięśni odwodziciela długiego kciuka (APL) i prostownika krótkiego kciuka (EPB), które razem wypełniają pierwszy z sześciu przedziałów prostowników. Objawia się m. in. bólem w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej, a także ograniczeniem czynnej ruchomości kciuka i nadgarstka.

Ocena terapii skojarzonej polem magnetycznym niskiej częstotliwości i ultrafonoforezy u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Celem pracy była ocena terapii skojarzonej polem magnetycznym niskiej częstotliwości i utrafonoforezy u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych (gonartroza) ICD – M17. Dla określenia stopnia sprawności u wszystkich chorych wykonano próbę funkcjonalną polegającą na 6 wejściach pacjenta no 17-sto cm siąpień w czasie 30 s, gdzie noga mniej bolesna była wykroczną.