Artykuły

USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii

Ultradźwięki w fizjoterapii są wykorzystywane od dawna, ale do tej pory ich użycie wiązało się z procesem terapeutycznym. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, nerwobólach, zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich oraz po urazach sportowych.

Ocena znajomości stanu zdrowia osób po urazach rdzenia kręgowego wśród fizjoterapeutów wielkopolskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Skutkiem urazu rdzenia kręgowego (URK) jest zaburzenie funkcjo nowa niawielu układów organizmu człowieka oraz liczne powikłania pourazowe. Wiedza na temat stanu zdrowia po URK powinna być przekazywana pacjentom jużpodczas ich pobytu w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym.