Artykuły

Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną / Use of respiratory efficiency therapy in pateients with idiopathic scoliosis

Celem pracy była ocena skuteczności terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną II stopnia. Badania przeprowadzono w Ośrodku Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie, Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”. Obserwacją objęto 60 pacjentów ze stwierdzoną skoliozą idiopatyczną II stopnia, w wieku 8-17 lat.

Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POChP / Possibilities for respiratory biofeedback aplication in physiotherapy of patients with COPD

Dotychczas brak kompleksowych badań z zastosowaniem biofeedbacku oddechowego, a wnioski wypływające z niewielu prac z wykorzystaniem tej techniki u chorych na POCHP nie są jednoznaczne. Celem pracy było porównanie wpływu standardowej fizjoterapii oraz fizjoterapii wzbogaconej o ćwiczenia prowadzone metodą biofeedback na amplitudę oddechu, wyniki 6-minutowego testu marszowego oraz wybrane wskaźniki określające czynność wentylacyjną płuc u chorych na POCHP w trakcie