Articles

Ocena wpływu dynamicznego plastrowania na zmianę wybranych cech motorycznych u tancerek hipermobilnych / The Assessment of Impact of the Kinesiology Taping on Changes in the Selected Motor Skills in the Hypermobile Female Dancers

Wysiłek, zarówno fizyczny, jak i psychiczny podejmowany w dążeniu do osiągnięcia perfekcji w tańcu sprawia, iż podnoszenie jakości cech motorycznych jest dla tancerzy tak samo ważne, jak rozwój posiadanych umiejętności. W literaturze istnieją doniesienia, iż dynamiczne plastrowanie ułatwia aktywację mięśni, co przyczynia się do wzrostu ich siły. Celem badania była ocena efektywności aplikacji KT w zwiększaniu siły mięśniowej u tancerek

Udar mózgu problemem współczesnej cywilizacji – analiza postępowania fizykalnego / Stroke as a civilisation-scale problem – physical treatment analysis

Udar mózgu to jedna z najczęściej występujących postaci uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Każdego roku w Polsce na udar mózgu zapada około 60 tys. ludzi. Zaburzenia powstałe w wyniku udaru wymagają wdrożenia długotrwałej opieki i rehabilitacji. Głównym celem postępowania fizjoterapeutycznego jest przywrócenie choremu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz poprawa jakości życia pacjenta.

Częstość występowania wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym / Prevalence of feet defects in preschool-aged children

Dzieciństwo – czas rozwoju człowieka – to bardzo istotny okres, podczas którego stopa zmienia się, aby w przyszłości być gotową na wiele lat ciężkiej i wytrwałej służby. Celem pracy jest ocena częstości występowania wad stóp w grupie dzieci przedszkolnych.

Zastosowanie medycyny ortopedycznej OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept w zespołach bolesnego barku / Application of the Kaltenborn-Evjenth Orthopaedic Manual Therapy Concept in the Treatment of Shoulder Impingement Syndrome

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zastosowanej terapii manualnej według koncepcji Kaltenborn-Evjenth na zakres ruchu, grę stawową oraz siłę mięśniową w stawie ramiennym u pacjentów z zespołem bolesnego barku. Dodatkowo analizowano zmiany natężenia bólu.

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i procesu rehabilitacji pacjentów po urazowym uszkodzeniu łąkotki stawu kolanowego / Evaluation of the effectiveness of surgical treatment and physical rehabilitation in patients with meniscus tear

Celem pracy była ocena skuteczności leczenia pacjentów po uszkodzeniu urazowym łąkotki stawu kolanowego. W badaniach wzięło udział 14 pacjentów, spełniających kryteria i doboru, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. Kwalifikacja pacjentów odbywała się na podstawie rodzaju przeprowadzonej techniki operacyjnej: meniscektomia – podgrupa A i zszycie łąkotki – podgrupa B.

Wpływ głębokiej stymulacji elektromagnetycznej na poziom odczuwanego bólu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów / Impact of the deep electromagnetic stimulation on the level of the pain sensation in patients with the rheumatoid arthritis

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje jednoczesne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regulujące napięcie mięśni. Wciąż poszukiwane są nowe, skuteczne metody terapeutyczne. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna jest nową metodą fizykalną. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów głęboką stymulacją elektromagnetyczną.

Patogeneza zaburzeń równowagi w chorobie Parkinsona. Metody oceny zaburzeń równowagi. Praca poglądowa / The Pathogenesis of Parkinson’s Disease Related Balance Disorders. The Balance Disorders Evaluation Methods. Review Article

Podstawą choroby Parkinsona są chroniczne zmiany neurodegeneracyjne, objawiające się asymetryczną bradykinezją, sztywnością mięśni oraz drżeniem spoczynkowym. Wraz z zaawansowaniem choroby pojawiają się objawy ze strony układu wegetatywnego, zaburzenia mowy oraz połykania, otępienie, zaburzenia funkcji poznawczych.

Metoda limfatyczna plastrowania dynamicznego w walce z obrzękiem twarzy po operacjach na szkielecie części twarzowej czaszki – doniesienie wstępne / Lymphatic kinesiology taping technique as the method of treatment against the swelling of a face after surgeries in the craniofacial area – preliminary report

Współczesna chirurgia szczękowo-twarzowa za cel nie stawia sobie wyłącznie przywracania funkcji układu stomatognatycznego i twarzy, ale również przywracanie ich harmonii i poprawę estetyki. Stale narastające tempo życia oraz chęć pacjentów do jak najszybszego powrotu do pełnej sprawności wymusza na członkach zespołu terapeutycznego szukanie nowych możliwości skrócenia czasu rehabilitacji, a w tym sposobów na redukcję obrzęków. Istnieje szereg metod walki z

Patronaty kwartalnika Fizjoterapia Polska – XVI Kongres PTF

„Zamykam XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii”. Tymi słowami Prezes ZG PTF, dr Marek Kiljański kilka minut po godzinie 14:00 w sobotę 22 listopada zamknął trwające trzy, a doliczając środowe spotkania właściwie cztery dni wydarzenie. Już 18 listopada bowiem od zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii o godz. 16:00 Hotel Fabryka Wełny w Pabianicach stał się miejscem, którym niepodzielnie zawładnęli fizjoterapeuci.