Articles

Hardware-software medical rehabilitation complex for vertebral diseases patients.

The distinctive feature of modern medical rehabilitation procedures is a_high information level of diagnostic and therapeutic techniques, new diagnostic tools for external manipulation with a_human body (rehabilitation equipment, hardware – software complexes and so on) based on the most advanced cybernetic and electronic microtechnology methodologies, programming etc.

Zjawisko dominującego i utajonego zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego w bocznym skrzywieniu kręgosłupa – problemy związane z terapią miednicy / Phenomenon of the dominant and latent blocks of the sacroiliac joint in lateral curvature of the spine – problems related to the pelvis therapy

Od najmłodszych lat życia dziecka w wielu wypadkach postrzegamy wielopłaszczyznowe odchylenie kręgosłupa od osi długiej ciała. Odchylenia te mają ścisłe powiązanie z ustawieniem kości miednicy względem siebie, w czym istotną rolę odgrywają stawy krzyżowo-biodrowe a ściślej mówiąc ich dysfunkcja.

Ocena skuteczności terapii u chorych z dyskopatią lędźwiową leczonych metodą McKenziego i Maigne’a / Assessment of the Therapy Effectiveness in Patients with the Lumbar Degenerative Disc Disease Treated with the McKenzie Method

Zespoły bólowe krzyża możemy zdefiniować jako szereg dolegliwości związanych głownie z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Za główną przyczynę ich bólu uznaje się choroby krążków międzykręgowych i procesy zwyrodnieniowe. Źródłami bólów krzyża mogą być także struktury anatomiczne kręgosłupa. Leczenie zespołów bólowych krzyża jest leczeniem kompleksowym.

Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej Kinesiology Taping w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów / Application of the physiotherapy Kinesiology Taping method in treatment of pain of the cervical spine in young dentists

ekarze dentyści, biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy, narażeni są bardzo często na wiele obciążeń zarazem fizycznych jak i psychicznych. Uwzględniając ergonomię pracy, stan zdrowia tej grupy zawodowej należy rozpatrywać głównie w aspekcie schorzeń kręgosłupa, szczególnie jego odcinka szyjnego. Odnosi się to do wszystkich pozycji podczas pracy, zarówno samodzielnej, jak i w technikach zespołowych, gdzie oprócz monotypii i monotonii, pojawia

Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym ręki z zastosowaniem urządzenia do diagnostyki i terapii funkcjonalnej ręki. Studium przypadku / Physiotherapy after a_hand surgery performed with a diagnostic and functional therapy device. Case study

Fizjoterapia ręki po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń ścięgien zginaczy palców ręki dotychczas opierała się na wykorzystaniu ustalonych form kinezyterapii wraz z fizykoterapią. Brak jest doniesień na temat kompleksowej fizjoterapii po leczeniu urazowym ścięgien, naczyń i nerwów ręki z wykorzystaniem systemu Hand Tutor w fizjoterapii ręki.

Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wyniki badania kwestionariuszowego / How do physiotherapists define health? – results of a questionnaire study

Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz podstawowych uwarunkowań wyrażanych opinii.

Fizjoterapia w leczeniu obrzęku limfatycznego / Physiotherapy in the treatment of lymphoedema

Obrzęk limfatyczny jest przewlekłą chorobą, spowodowaną zaburzeniem działania układu limfatycznego, prowadzącym do gromadzenia się chłonki w przestrzeni śródmiąższowej. Konsekwencją pierwotnego lub wtórnego obrzęku limfatycznego jest nieestetyczny wygląd kończyny, ograniczenie jej czynności, a nieraz znaczne zniekształcenie kończyny z deformacją struktur kostno-stawowych i zanikami mięśniowymi.

Charakterystyka pacjentów usprawnianych w zakresie rehabilitacji neurologicznej / The characteristics of patients undergoing neurological rehabilitation

Celem pracy jest próba dokonania analizy profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki / Evaluation of body balance in patients with transverse flat foot and the related falls

Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych.