Zastosowanie badania pedobarograficznego u dzieci – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa / The use of pedobarographic examination in children – own experience and review of literature

Jacek Lorkowski, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela

FP 2014; 14(4); 46-51

Streszczenie
Pedobarografia jest nieinwazyjną metodą, która jest stosowana do opisu rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu. Znalazła ona zastosowanie nie tylko u dorosłych, lecz także wśród dzieci, służąc do oceny biomechaniki narządu ruchu, a w szczególności patologii stóp. Dzięki pedobarografii możliwe jest monitorowanie przebiegu oraz ocena skuteczności leczenia poszczególnych patologii. W poniższej pracy przedstawiono szerokie możliwości wykorzystania pedobarografii w diagnostyce i leczeniu schorzeń dotyczących narządu ruchu wśród dzieci, u których wszelako rozumiana terapia może przynieść często lepsze i szybsze efekty, niż u osób dorosłych.
Naszym zdaniem, pedobarografia powinna być stosowana powszechniej oraz częściej, i wspólnie z badaniami klinicznym i obrazowym, uzupełniać przeprowadzaną diagnostykę.

Słowa kluczowe:
stopa, diagnostyka, ciśnienie, chód, dzieci


Abstract

A non-invasive method, that can be used to describe the underfoot pressure distribution during stance and gait, is pedobarography. This examination helps to describe biomechanics of motor system, especially foot pathologies, among children and adults. It has been used to assess and monitor the progress and effectivness of undergone treatment. In this article we describe chosen issues of pedobarographic examination in diagnostics and treatment of the motor system in children, in whom an appropriate therapy can be more effective than in adults.
In our opinion, pedobarography should be used more often and widely than now. Together with clinical and radiological examination, it can simply complement standard diagnosctics.

Key words:
foot, diagnostics, pressure, gait, children

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version