Wpływ stymulacji rosyjskiej na siłę i wytrzymałość mięśni brzucha w przypadku pacjentek z poporodowym rozejściem mięśni prostych brzucha: randomizowane badanie kontrolowane

Afaf Mohamed Mahmoud Botla, Marwa Shafiek Mustafa Saleh

Afaf Mohamed Mahmoud Botla, Marwa Shafiek Mustafa Saleh – Effect of Russian Current Stimulation on Abdominal Strength and Endurance in Postnatal Diastasis Recti: A Randomized Controlled Trial. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 16-22

Streszczenie
Informacje ogólne. Poporodowe rozejście mięśni prostych brzucha (DR – diastasis recti) może powodować defekty kosmetyczne, dyskomfort psychiczny i inne powiązane problemy, takie jak ból dolnej części pleców (LBP – lower back pain) i niestabilność miednicy. Chociaż rosyjska stymulacja jest jedną z najczęściej stosowanych metod wzmacniania mięśni, wciąż istnieją niejednoznaczne dowody potwierdzające jej skuteczność u pacjentek z poporodowym rozejściem mięśni prostych brzucha. Cel. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu zbadania wpływu rosyjskiej stymulacji na siłę i wytrzymałość mięśni prostych brzucha w przypadku poporodowego rozejścia mięśni prostych brzucha. Metody. Trzydzieści sześć kobiet, u których wystąpiło poporodowe rozejście mięśni prostych brzucha zostało przypisanych do grupy badanej lub kontrolnej. Grupa kontrolna (n=18) uczestniczyła w programie ćwiczeń mięśni brzucha przez 30 minut w ramach każdej sesji, podczas gdy grupa badana (n=18) była poddawana stymulacji rosyjskiej mięśni prostych brzucha oraz uczestniczyła w programie ćwiczeń mięśni brzucha przez 30 minut w ramach każdej sesji. Pomiary osiągniętych wyników obejmowały odległość między mięśniami prostymi brzucha (IRD – inter recti distance), stosunek talia/biodra (WHR – waist/hip ratio), siła mięśni brzucha (szczytowy moment obrotowy, maksymalna powtarzalność, praca całkowita oraz średnia siła), wytrzymałość mięśni brzucha oraz ocena ciała. Pomiary poddano ocenia dla wszystkich uczestniczek badania w obu grupach przed i po sześciu tygodniach programu. Wyniki. Analiza wykazała, że wyniki poprawiły się w obu grupach. Co więcej, zaobserwowano istotną różnicę pomiędzy obiema grupami na korzyść grupy badanej dla wszystkich badanych zmiennych. Wnioski. Badanie wykazało, że wprowadzenie stymulacji rosyjskiej do program ćwiczeń mięśni brzucha jest bardziej skuteczne niż sam program ćwiczeń mięśni brzucha w leczeniu poporodowego rozejścia mięśni prostych brzucha.

Słowa kluczowe:
rozejście mięśni prostych brzucha, ćwiczenia mięśni brzucha, rosyjska stymulacja, siła mięśni brzucha, wytrzymałość mięśni brzucha

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim