BBTW oraz indywidualny program fizykoterapii w kontroli postawy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Fatma Ibrahim, Gehan M Ahmed, Waleed T Mansour, Ahmed H Elsheshiny, Khaled H. Yousef, Hosam M Alsaid, Mohamed H Aboueleni, Abdelaziz Abdelaziz Elsherif


Fatma Ibrahim, Gehan M Ahmed, Waleed T Mansour, Ahmed H Elsheshiny, Khaled H. Yousef, Hosam M Alsaid, Mohamed H Aboueleni, Abdelaziz Abdelaziz Elsherif – Torso based balance weighting versus tailored physical therapy program in postural control in patients with multiple sclerosis. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 142-147

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A66hK

Streszczenie
Cel. Porównanie efektów BBTW (ang. balance-based torso-weighting) i indywidualnego programu fizykoterapii w poprawie równowagi i kontroli postawy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i ataksją.
Metody. Z poradni dwóch szpitali wybrano 90 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z zaburzeniami równowagi i kontroli postawy. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup, grupa (A: n = 30) została poddana BBTW, a grupa (B; n = 60) indywidualnemu programowi fizykoterapii. Obie grupy zostały poddane konwencjonalnemu programowi fizykoterapii ukierunkowanemu na równowagę i kontrolę postawy. Leczenie trwało osiem tygodni, trzy razy w tygodniu. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę przed i po leczeniu za pomocą skali równowagi Berga i ogólnego wskaźnika stabilności. Wyniki. Porównanie obu grup po leczeniu wykazało statystycznie istotny wzrost równowagi na skali Berga (p < 0,05) na korzyść grupy eksperymentalnej (B). Wniosek. Indywidualny program fizykoterapii ma istotny wpływ na poprawę równowagi i kontrolę postawy u pacjentów ze SM i ataksją.

Słowa kluczowe
stwardnienie rozsiane, kontrola postawy, BBTW, indywidualny program fizykoterapii

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim