Ćwiczenia stabilizujące kręgosłup a ćwiczenia usprawniające kontrolę motoryczną w przewlekłym mechanicznym bólu krzyża

Ahmed Elhamy Koshek, Salwa Fadl, Nagy Ahmed Zaki Sabet, Hamed El-Khozamy


Ahmed Elhamy Koshek, Salwa Fadl, Nagy Ahmed Zaki Sabet, Hamed El-Khozamy – Core stability exercise versus movement control exercise in chronic mechanical low back pain – A systematic review. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 74-78

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6XT7

Streszczenie
Cel. Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch rodzajów ćwiczeń terapeutycznych: ćwiczeń stabilizacji tułowia i ćwiczeń usprawniających kontrolę motoryczną pod kątem odczuwanego bólu i funkcjonowania.
Metody. Trzydziestu pięciu pacjentów zostało zdiagnozowanych i skierowanych na fizjoterapię jako pacjenci z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża (CMLBP). Ich wiek wahał się od 25–40 lat. Pacjenci zostali podzieleni losowo na dwie grupy i oceniani pod kątem aktualnego poziomu bólu za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS) oraz niepełnosprawności za pomocą skali Oswestry wskaźnika niepełnosprawności (ODI) przed i po badaniu. Obie grupy otrzymały dobrze udokumentowany, w pełni nadzorowany program ćwiczeń: grupa I – ćwiczenia usprawniające kontrolę motoryczną i grupa II – ćwiczenia stabilizacji tułowia. Wyniki. Badanie wykazało istotny wpływ obu metod ćwiczeń na zmniejszenie poziomu bólu i przywrócenie funkcji. Chociaż ćwiczenia wykonywane przez grupę I okazały się bardziej skuteczne w zmniejszaniu bólu niż ćwiczenia wykonywane przez grupę II, ich różnica w zakresie poprawy funkcji była nieistotna. Wniosek. Zachowawcze formy leczenia (ćwiczenia terapeutyczne) wciąż okazują się skuteczne i opłacalne u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża. Ćwiczenia usprawniające kontrolę motoryczną pomagają osiągnąć lepsze rezultaty w zakresie zmniejszenia bólu niż ćwiczenia stabilizacji tułowia.

Słowa kluczowe
przewlekły mechaniczny ból krzyża, ćwiczenia terapeutyczne, ćwiczenia funkcjonalne, ćwiczenia stabilizacji tułowia, ćwiczenia usprawniające kontrolę motoryczną

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim