Czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii: Ocena studentów i edukatora klinicznego

Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy


Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy – Factors affecting physiotherapy clinical education: Perceptions of students and clinical educator. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 92-100

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z0J

Streszczenie
Wprowadzenie. Edukacja kliniczna jest podstawą edukacji fizjoterapeutycznej. Edukatorzy kliniczni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postawy studentów wobec ich przyszłej roli fizjoterapeuty. Jednak wdrożenie edukacji klinicznej w zakresie fizjoterapii różni się znacznie między instytucjami. Badania wykazały kilka czynników wpływających na edukację kliniczną.
Cel. Zbadanie czynników wpływających na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii.
Metody. W badaniu wykorzystano podejście metod mieszanych i rekrutowano uczestników poprzez celowe i wygodne pobieranie próbek. Dane zebrano za pomocą ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza i wywiadów bezpośrednich. Trzydziestu czterech studentów fizjoterapii wypełniło kwestionariusz po odbyciu 12-tygodniowego stażu klinicznego. W wywiadzie wzięło udział 26 edukatorów klinicznych i 9 studentów. Do analizy danych ilościowych wykorzystano statystyki opisowe, w tym procent częstotliwości, medianę i percentyle. Do jakościowej analizy danych wykorzystano metodę analizy tematycznej.
Wyniki. Badanie ilościowe wykazało większą satysfakcję studentów z edukacji klinicznej. Jednak badanie jakościowe zidentyfikowało kilka czynników wpływających na edukację kliniczną w kontekście tego badania. Czynniki te obejmują zainteresowanie studentów, styl uczenia się, kulturę i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Kolejne czynniki, które wpłynęły na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii to obciążenie pracą edukatora klinicznego, strategie nauczania, wiedza programowa, partnerstwo akademicko-kliniczne, nauka poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, model stażu i oczekiwania.
Wnioski. Wyniki badania są przydatne dla edukatorów klinicznych w zakresie fizjoterapii, studentów i wydziałów. Prezentują różne czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii. Ponadto autorzy badania zalecają stosowanie strategii opartych na dowodach w celu zneutralizowania czynników wpływających na edukację kliniczną.

Słowa kluczowe
staże kliniczne, edukacja kliniczna, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim