Dodatkowy efekt stymulacji elektrycznej u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu: przegląd literatury

Reem H. Abdelhady, Amel M. Yousef, Maya G. Aly

Reem H. Abdelhady, Amel M. Yousef, Maya G. Aly – Additional Effect of Electrical Stimulation for Women with Stress Urinary Incontinence: Literature Review. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 80-85

Streszczenie
Cele. Ten przegląd literatury ma na celu zbadanie wpływu wprowadzenia stymulacji elektrycznej (ES) do treningu mięśni dna miednicy (PFMT) w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet. Przegląd ten ma również na celu stworzenie ram dla przyszłych badań w celu sformułowania bardziej kompleksowych, skoncentrowanych na stylu życia wytycznych dotyczących leczenia kobiet z WNM. Metody. Przeszukano literaturę w bazach danych PubMed, PEDro, Cochrane library i Google Scholar przy użyciu słów kluczowych „Modalności fizjoterapeutyczne”, „Trening mięśni dna miednicy”, „Ćwiczenia”, „Stymulacja elektryczna”, „Interferencje”, „Zaburzenia dna miednicy”, „Wysiłkowe nietrzymanie moczu” i „Kobiety”. Przeszukana literatura została przeanalizowana i podsumowana opisowo. Wyniki. ES jest skuteczny w leczeniu WNM w porównaniu z wynikami osiągniętymi w grupie kontrolnej lub placebo, natomiast istnieje niewiele dowodów na poparcie stosowania ES jako dodatkowej metody leczenia kobiet z WNM, ponieważ badania wykazały dużą różnorodność stosowanych parametrów ES. Wniosek. Wprowadzenie ES do PFMT może być pomocne dla kobiet, które mają trudności z dobrowolnym skurczem mięśni dna miednicy. Potrzebnych jest więcej lepiej zaprojektowanych badań, aby wzmocnić dowody na stosowanie ES w leczeniu kobiet z WNM.
Słowa kluczowe:
elektrostymulacja, ćwiczenia dna miednicy, wysiłkowe nietrzymanie moczu, kobiety
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim