Kierunki fizjoterapii w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich

Jan Szczegielniak, Barbara Szaro, Marek Kiljański

J. Szczegielniak, B. Szaro, M. Kiljański – Kierunki fizjoterapii w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich. FP 2014; 14(1); 68-73

Streszczenie
Celem pracy było ukazanie kierunków fizjoterapii prowadzonych na wyższych uczelniach, ujętych w dostępnych rankingach szkół wyższych, w tym obejmujących działalność naukową (25  spośród 440 prywatnych i państwowych szkół wyższych), biorąc pod uwagę zarówno indeksowanie osiągnięć naukowych uczelni oraz najczęściej cytowane artykuły w danej dziedzinie.
Materiał i metody. Analizie poddano wybrane rankingi polskich uczelni akademickich („Perspektywy”, „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Polityka”, CSIC), uwzględniając szkoły wyższe kształcące na kierunku fizjoterapii.
Wnioski. Należy ocenić pozytywnie i wyróżnić wszystkie 25 objętych analizą uczelni, prowadzących kierunek fizjoterapii. Przedstawione wyniki nie przedstawiają jednak gradacji kierunków fizjoterapii, a jedynie przybliżają formy istniejących rankingów uczelni.

Słowa kluczowe:
ranking uczelni, kierunek fizjoterapia, kształcenie fizjoterapeutów

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. polskim