Klasyfikacja ryzyka udaru mózgu na niskie, średnie i wysokie przy użyciu aplikacji Stroke Riskometer AppTM wśród populacji osób dorosłych i starszych

N. Shazia Neelam, P. Senthil, S. Saina Swathi, S.Subramanian, A. Mohamed Nainar, L. Haribabu, E. Vijayabharathi


N. Shazia Neelam, P. Senthil, S. Saina Swathi, S.Subramanian, A. Mohamed Nainar, L. Haribabu, E. Vijayabharathi – Classification of Stroke Riskometer AppTM into low, moderate and high stroke risk range. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 22-26

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A624g

Streszczenie
Wprowadzenie. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, a według badania globalnego obciążenia chorobami (GBD) z 2010 r. jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Kraje rozwijające się zgłosiły, że globalne obciążenie udarem mózgu wynosi 85% oraz skutkuje zgonami z powodu udarów krwotocznych na poziomie 80%. Wskaźnik hospitalizacji związanych z udarem mózgu w Indiach wynosi 46 na 100 000 osób. Aplikacja Stroke Riskometer App może być wykorzystywana w celu znacznego usprawnienia zapobiegania udarom i chorobom niezakaźnym, ponieważ opiera się na najnowszych rozszerzeniach alokacji ryzyka/komunikacji, międzynarodowych wytycznych dotyczących zapobiegania udarom i chorobom układu krążenia. Jednak aplikacja nie klasyfikuje ryzyka na niskie, średnie lub wysokie, przez co nie umożliwia wykrywania wysokiego ryzyka udaru mózgu, dlatego konieczna jest klasyfikacja na niskie, umiarkowane i wysokie ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Cel. Klasyfikacja ryzyka wystąpienia udaru na niskie, średnie i wysokie ryzyko udaru mózgu wśród populacji osób dorosłych i starszych przy użyciu Stroke Riskometer App. Metody. Badanie przeprowadzono na 250 osobach wybranych z Chettinad Academy of Research and Education oraz S.A. Poly Clinic, Chennai. Badanie trwało 6 miesięcy (kwiecień 2021-wrzesień 2021). Uczestnicy wypełnili kwestionariusz Stroke Riskometer oraz profil Framingham Stroke Profile, zarejestrowano procent ryzyka uzyskany przy użyciu obu narzędzi w aplikacji dla każdej osoby. Wyniki. Przeprowadzono analizę częstotliwości i testy chi-kwadrat, klasyfikując zakres < 5% jako niskie ryzyko, 6-10% jako umiarkowane i > 10% jako wysokie ryzyko w narzędziu Stroke Riskometer. Test chi-kwadrat wykazał n = 104 jako niskie ryzyko, n = 11 jako średnie ryzyko, n = 14 jako wysokie ryzyko odpowiednio zarówno w FRS, jak i Stroke Riskometer. Wartość chi-kwadrat wynosi 24,224, a statystycznie istotna wartość p wynosi <0,0001, co wskazuje, że wartość ta dobrze działa z wynikiem FRS. Wniosek. Chociaż w aplikacji ryzyko podzielono według zakresów, aplikacja musi być stale rozwijana i weryfikowana z większą liczebnością próby, niejednorodną populacją i różnorodnością etniczną.

Słowa kluczowe
czynniki ryzyka udaru, udar, punktacja ryzyka udaru, udar niedokrwienny, choroba niezakaźna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim