Ocena efektów terapii z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym

Igor Świerkowski, Marcin Krajczy, Ewa Jach, Piotr Kęsicki, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak

I. Świerkowski, M. Krajczy, E. Jach, P. Kęsicki, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak – Assessment of the effects of therapy with the use of the Fourier M2 neurological smart robot in post-stroke patients with hemiplegia. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 210-220

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu terapii kończyny górnej z wykorzystaniem inteligentnego robota Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, prawo- i lewostronnym. Materiał i metodyka. Badaniem zostało objętych 13 pacjentów z porażeniem połowiczym występującym w wyniku incydentu udarowego. Grupę badawczą stanowiło 11 mężczyzn oraz 2 kobiety. U 8 pacjentów wystąpił udar lewostronny, natomiast u 5 osób prawostronny. Badani zostali ocenieni przy pomocy robota do rehabilitacji Fourier M2. Kryteriami włączenia do badania było wystąpienie incydentu udarowego, porażenie połowicze, dysfunkcja kończyny górnej oraz ograniczenie ruchomości. Chorzy byli poddani 10-dniowej terapii z wykorzystaniem inteligentnego robota Fourier M2, który służy do diagnostyki, planowania oraz przeprowadzenia terapii. Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu aplikacji Statscloud. Wyniki. W pierwszy dzień wartości kalorii były niższe (Mdn = 1,60) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 3,60), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.  Test Wilcoxona wykazuje różnicę, która jest istotna statystycznie: z = −3,18; p = 0,003, r = −0,62. W pierwszy dzień wynik był niższy (Mdn = 1231,00) w porównaniu do ostatniego dnia (Mdn = 1591,00),  co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje różnicę, która jest istotna statystycznie: z = −2,48; p = 0,018, r = −0,49. W ostatni dzień wartości dla punktów są wyższe (M = 196,85, SD = 93,14) niż w trakcie pierwszego dnia (M = 137,46, SD = 99,96), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. T-test pokazuje, że różnica była istotna statystycznie: t(12) = −3,22; p = 0,007, Cohen dav = 0,62, zaobserwowana siła = 0,32. W przypadku pary losowo wybranych wartości istnieje 73,08% szans, że wartość z ostatniego dnia będzie wyższa niż wartość w trakcie pierwszego dnia. W pierwszy dzień wartości dla dystansu były niższe (Mdn = 23,00) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 52,80), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje, że różnica była istotna statystycznie:  z = −3,11; p = 0,003, r = −0,61.W pierwszy dzień wartości dla średniej prędkości są niższe
(Mdn = 4,50) niż w trakcie ostatniego dnia (Mdn = 4,60), co świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Test Wilcoxona pokazuje, że różnica jest istotna statystycznie: z = −2,76; p = 0,009, r = −0,54. W pierwszy dzień proporcja ruchu aktywnego była wyższa (M = 27,25,
SD = 21,72) niż w trakcie ostatniego dnia (M = 25,54, SD = 24,73), co nie świadczy o efektach wykorzystania inteligentnego robota w neurorehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. T-test pokazuje, że różnica nie była istotna statystycznie: t(12) = 0,31, p = 0,758, Cohen dav = 0,07, zaobserwowana siła = 0,04. W przypadku pary wybranych losowo wartości jest 52,93% szans, że wartości z pierwszego dnia będą wyższe niż w trakcie ostatniego dnia. Wnioski: 1. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 nie wpływa pozytywnie na zwiększenie proporcji ruchu aktywnego u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym. 2. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 wpływa pozytywnie na poprawę średniej prędkości ruchu u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym.
3. Wykorzystanie inteligentnego robota Fourier M2 wpływa pozytywnie na zwiększenie funkcjonalności kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu z porażeniem połowiczym.
Słowa kluczowe:
udar, neurologia, robot, kończyna górna, porażenie połowicze
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim