Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam – The evaluation of the efficacy of medical massage in degenerative changes of the lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3); 198-205

Streszczenie
Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi są bardzo częstymi przyczynami długotrwałego leczenia farmakologicznego polegającego na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i zmniejszających napięcie mięśniowe. W leczeniu tym wykorzystuje się również metody terapeutyczne z zakresu fizjoterapii: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. W masażu medycznym opartym o prawo tensegracji, terapeuta podchodzi do pacjenta bardzo indywidualnie, oceniając stan napięcia tkanek miękkich narządu ruchu oraz lokalizuje miejsce bólu wraz z drogami jego rozprzestrzeniania. Na podstawie oceny stanu pacjenta planowany jest indywidualny tok zabiegu. Takie postępowanie zwiększa szanse powodzenia terapii i może przyczynić się do poprawy jej skuteczności. W pracy podjęto próbę oceny efektywności masażu medycznego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyła grupa 30 osób w wieku od 42-65 lat (średnia wieku wynosiła 53,5), w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn, którzy zgłosili się do lekarza z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. W trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęć RTG stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Zabiegi wykonywano 3 razy w tygodniu przez okres dwóch tygodni. Każdy zabieg trwał od 45 do 60 minut. Dla oceny efektywności przeprowadzonej terapii wykorzystano kartę oceny stanu pacjenta, na podstawie której przeprowadzano wywiad z pacjentem i dokonywano oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek miękkich narządu ruchu. W metodzie badawczej zastosowano również ankietę dotyczącą subiektywnej oceny aktualnego stanu zdrowia oraz częstotliwości i natężenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Wyniki. W efekcie zastosowanej metody leczenia u wszystkich pacjentów wrażliwość uciskowa w badanych strukturach zmniejszyła się lub ustąpiła całkowicie. Po wykonaniu serii zabiegów dolegliwości bólowe, samopoczucie i aktualny stan zdrowia uległy poprawie w różnym stopniu. Częstotliwość i natężenie występowania bólu kończyn dolnych po terapii we wszystkich przypadkach uległy obniżeniu. Wnioski. Masaż medyczny może być skuteczną formą leczenia fizjoterapeutycznego w dolegliwościach bólowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego.

Słowa kluczowe:
masaż medyczny, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, ból