Ocena symetrii ruchomości kręgosłupa u dziewcząt w wieku 7-15 lat

Wioletta Łubkowska, Wiktor Iwanowski, Tomasz Zalewski

Wioletta Łubkowska, Wiktor Iwanowski, Tomasz Zalewski – Evaluation of the symmetry of spinal mobility in girls aged 7-15. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 154-163

Streszczenie
Wstęp. Zakłada się, że symetria ciała sprzyja równomiernemu rozłożeniu ciężaru ciała na powierzchnie nośne narządu ruchu, natomiast brak symetrii może przyczynić się do powstawania zmian przeciążeniowych. Dlatego uznano za słuszne wykrywanie objawów asymetrii i dążenie do ich eliminowania. Materiał i metoda. Dla potrzeb tej pracy przeanalizowano ruchomość kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej oraz występowanie asymetrii w obrębie obręczy kończyny górnej u 229 dziewcząt w wieku 7-15 lat. W ocenie objawów asymetrii posłużono się kątomierzem poziomicowym W. Iwanowskiego, natomiast przy ocenie ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej zastosowano kątową metodę pomiarową W. Iwanowskiego. Do oceny morfologicznej wykorzystano pomiary wysokości i masy ciała. Wyniki pomiarów wysokości i masy ciała dziewcząt szczecińskich przedstawiono na tle rówieśniczek z Poznania (badania Cieślika) oraz z Krakowa (badania Chrzanowskiej). Wyniki. Nie zanotowano różnic statystycznie istotnych. Wyniki badań wykazały występowanie asymetrii w ustawieniu wyrostków barkowych u 62,44% badanych. Najczęstsze ustawienie barków wskazuje na ustawienie barku lewego wyżej (49,78%). Badania funkcjonalne wykazały, że u 78,6% badanych zakresy bocznych skłonów tułowia różniły się między sobą. Większy zakres ruchu stwierdzano częściej w stronę lewą (41,16%). Wnioski. Otrzymane wyniki nie stanowią podstaw do określenia prawidłowości, natomiast stanowią podstawę do zweryfikowania na innej populacji.

Słowa kluczowe:
wiek szkolny, wysokość ciała, masa ciała, symetria ciała, obwody klatki piersiowej, pojemność życiowa płuc

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim